Waar ben je naar op zoek?

Zorg voor de optimale balans tussen fijn- en grofgemalen grondstoffen in uw brijvoermengsel!

Advies van onze specialist Advies van onze specialist3-5-2021

"De balans tussen grove en fijngemalen delen in de voerbrij moet juist zitten voor een goede, gezonde groei van uw varkens en het technisch resultaat op uw bedrijf. Bijsturen van de voerstructuur kan door voldoende blijvende focus te hebben op de maalfijnheid van eigen grondstoffen (cf. granen) en aanpassingen in het aanvullende voer", legt onze brijvoerspecialiste Eline Geerardyn uit.

Belang van voerstructuur in brijvoer

Afbeelding: afbeelding structuur fijn en grof gemalen

Met de hoge opnamecapaciteit van de hedendaagse varkens is voederstructuur bij varkens die vloeibaar gevoederd worden enorm belangrijk. De balans tussen grove en fijngemalen delen in brijvoer moet juist zitten om een goede, gezonde groei en dus een mooi technisch resultaat te behalen. Vandaag ligt de focus vaak op de gemiddelde maalfijnheid van een grondstof. Echter, dit zegt niets over de spreiding van de deeltjesgrootte. Naast de kennis van de maalfijnheid van elke gemalen grondstof afzonderlijk door droge zeefanalyse, zou het nog beter zijn om de voerstructuur van de brij inzichtelijk te hebben. De voederbrij die een tijdje ingeweekt wordt, is uiteindelijk hetgeen wat uw dieren opnemen. Met een speciaal ontwikkelde zeefanalyse voor brijvoer kan het lab van ForFarmers de structuur van uw brij bepalen. Deze heeft een aanzienlijke invloed op de vertering van grondstoffen en de gezondheid van uw dieren. Wenst u graag zo'n zeefanalyse van uw brij? Laat dan vrijblijvend uw gegevens na in onderstaand formulier.

Vertering van grondstoffen: let op voor maagzweren

De vertering van grondstoffen verloopt beter als u het voer fijn maalt. Hoe kleiner de deeltjes, hoe gemakkelijker en sneller de vertering van de voedingsstoffen kan verlopen. Dit komt door een groter contactoppervlak bij fijnere deeltjes. De voedingsstoffen zijn makkelijker bereikbaar voor enzymen. Fijn malen heeft echter ook nadelen, zeker bij brijvoer waar een deel van de bijproducten al als het ware voor-verteerd is door natuurlijke fermentatie. De kans op maagzweren is hier groter aangezien fijngemalen voer in de maag een egale, dunne soep vormt. Door de verdeling over de gehele maag daalt de pH. Oók in het bovenste gedeelte van de maag, waar het slijmvlies niet bestand is tegen het zuur. Hierdoor ontstaan maagzweren, vaak bij de slokdarm.

Grover malen zorgt ervoor dat de pH van de voedselbrij bovenin het gevoelige gedeelte van de maag wat hoger is, zodat deze niet geïrriteerd raakt. Terwijl de pH van de voerbrij onderin de maag lager (zuurder) is. Dit verklaart tevens waarom het grover malen van voer een effectieve manier tegen salmonella kan zijn, omdat bacteriën door de lagere pH beter afgedood worden. Daarnaast geeft het grovere voer meer substraat voor de dikke darm. Voldoende structuur in het voer heeft dus een positief effect op de ontwikkeling van het darmstelsel en de maaggezondheid. Toch mag de structuur niet te grof zijn, want dat kan negatief zijn voor de voederconversie. Bovendien loopt u dan het risico dat het brijmengsel gaat uitzakken.

Stuur de maalfijnheid bij met zeefanalyses

Wanneer u als varkenshouder zelf grondstoffen maalt, is de grofheid afhankelijk van een resem bedrijfsspecifieke parameters. Zo bepaalt onder meer de grondstof zelf, de capaciteit van de molen, de toevoersnelheid, de soort zeef en perforatiegrootte van de zeef, slijtage van de zeef, … de verdeling van de deeltjesgrootte. Laat daarom de maalfijnheid van de gemalen grondstoffen (droge zeefanalyse) en de brijmengsels (natte zeefanalyse) controleren. De brijvoerspecialist bij ForFarmers gaat steeds op zoek naar een optimale balans tussen enerzijds voldoende fijn malen voor een goede vertering en anderzijds wat grover malen ten goede van de gezondheid. Twijfelt u over de maalfijnheid van uw producten? Vul dan vrijblijvend onderstaand formulier in en onze brijvoerspecialist komt graag bij u langs om samen de juiste maalfijnheid te bepalen.

Vraag hier uw gratis analyse aan!

Lees in ons privacy statement hoe ForFarmers omgaat met uw persoonsgegevens