Waar ben je naar op zoek?

Zo verbetert u de uniformiteit van uw vleesvarkens

Tips For Farmers Tips For Farmers8-1-2020

Bij de uitbetaling van vleesvarkens speelt uniformiteit een grote rol. Lees hier onze praktische tips om de uniformiteit van uw vleesvarkens te verbeteren. 

Afbeelding: E6V4362
1

Uniformiteit begint bij het opzetgewicht

Breng de spreiding in het opzetgewicht van biggen in de vleesvarkensstal in beeld. Een gemiddeld opzetgewicht van 22 kg betekent vaak een spreiding van 17 - 27 kg!

2

Bepaal de schakelmomenten van het voeder op basis van het gewicht van de lichtste dieren

Te vroeg schakelen is vooral voor deze groep het meest nadelig. Hierdoor groeit een groep vleesvarkens nog meer uit elkaar. 

3

Een te hoge hokbezetting is nadelig voor de uniformiteit

De minimale benodigde oppervlakte per dier is 0,75 m². 

4

Voeropname varkens wordt voor een groot deel bepaald door de wateropname

Het debiet van een waternippel in een vleesvarkensstal moet minimaal 0,7 liter per minuut zijn. Twee drinkplaatsen zijn nodig vanaf een bezetting van 12 of meer vleesvarkens per hok. 

5

Laat tweemaal per jaar de kwaliteit van het drinkwater onderzoeken

Toevoegen van Selko pH zorgt voor een hogere water- en dus ook voeropname. Bovendien ondersteunt Selko pH de darmgezondheid. 

6

Gezondheid van vleesvarkens is primordiaal

De gezondheid van uw vleesvarkens is de belangrijkste invloedsfactor op groei en uniformiteit. Overleg met uw dierenarts om de gezondheisstatus van uw dieren in beeld te brengen. 

7

Zorg voor voldoende verse lucht in de vleesvarkensafdelingen

  • Een afdeling met 200 zware vleesvarkens heeft in de zomer 1,8 m² luchtinlaat nodig. 
  • De minimale ventilatiebehoefte voor zware vleesvarkens is 10 à 12 m³/uur.
  • De maximale ventilatiebehoefte voor zware vleesvarkens is 60 à 80 m³/uur. Dit is afhankelijk van het luchtinlaatsysteem. Voor afdelingen met bijvoorbeeld kanaalventilatie is dit lager dan voor afdelingen met plafondventilatie. 
8

Leg gelten en borgen gescheiden op

Als gelten en borgen gescheiden opgelegd worden, kan er beter op de behoefte van deze vleesvarkens gevoederd worden. Dit helpt in het uniformer afleveren van vleesvarkens. 

9

Hou alle technische cijfers van uw vleesvarkens bij

Sturen op een betere uniformiteit, kan alleen maar als alle technische cijfers van uw vleesvarkens bijgehouden worden. Alles begint bij een goede monitoring van uw resultaten.