Waar ben je naar op zoek?

Drinkwater voor biggen: waarom is de waterkwaliteit belangrijk?

Goed drinkwater is van levensbelang. Zorg daarom altijd voor voldoende, veilig en smakelijk drinkwater voor biggen dat goed bereikbaar is. Helaas gaat er in de praktijk nog vaak wat mis. Dit blijkt uit onderzoek, waarbij 75% van de onderzochte bedrijven niet voldeed aan de norm.

Biggen hebben, net als mensen, voldoende water nodig om gezond te blijven en goed te groeien. En de eerste 7 dagen na de opzet zijn van cruciaal belang.

Helaas krijgt de waterbehoefte van biggen niet altijd de aandacht die het verdient. Het is belangrijk om te beseffen dat biggen meer water nodig hebben dan alleen de hoeveelheid water die ze via hun voer binnenkrijgen. Naast brijvoer hebben ze ook voldoende schoon drinkwater nodig dat gemakkelijk toegankelijk is.

 

Wil jij ook de puntjes op de i zetten als het gaat om waterkwaliteit? Vraag hier je gratis microbiële wateranalyse aan.

Ik wil een gratis analyse !

1

Water drinken is een must

Bij de opstart na het spenen is watervoorziening nog belangrijker dan voer.

Wist je dat een big minstens 10% van zijn lichaamsgewicht moet drinken?

2

Brij = vocht, toch?

Vaak denkt men dat via het brijvoer voldoende vocht wordt opgenomen. Ten onrechte, helaas.

Als we kijken naar brij dan zien we dat de behoefte bijlange niet ingevuld wordt met het water dat verstrekt wordt via de brij alleen. Afhankelijk van de droge stof en de voerhoeveelheid moet minstens nog 35-40% water extra verstrekt worden dit zeker gedurende de eerste 7 dagen na opzet in de batterij. Zonder goede wateropname, geen goede voeropname.

Weet jij hoeveel water je biggen nog opnemen naast de brij?

Visuele voorstelling waterbehoefte (oranje) t.o.v. watergift via brij, duidelijk tekort tijdens eerste 7 dagen na spenen

3

Kwaliteit leidt tot gezondheid

Naast de extra watervoorziening is de waterkwaliteit ook belangrijk. Laat regelmatig de kwaliteit van uw drinkwater controleren! Is uw pH van het water te hoog dan is Selko pH een ideaal synergetisch zuurmengsel.

Wil je graag zekerheid over de waterkwaliteit voor jouw biggen? Vraag je GRATIS microbiële wateranalyse (gisten, schimmels, entero’s en PH)

Vier tips om de kwaliteit en opname van drinkwater bij biggen optimaal te houden

In een eerder artikel over omstandigheden bij spenen hebben we het al gehad over watermanagement bij de gespeende biggen. Een te lage wateropname heeft een negatieve invloed op de voeropname. Daarom nu vier tips :

1

Controleer ieder kwartaal de waterkwaliteit

Neem een aantal watermonsters bij de nippel en laat het water controleren.

2

Opbrengst per nippel: minimaal 500 ml/minuut bij gespeende biggen

Meet dit door het water op te vangen in een maatbeker. Let op: een te hoge opbrengst is ook niet goed.

3

Zorg voor zeker één goedwerkende nippel per tien biggen

4

Zorg dat je de waterleiding elke ronde doorspoelt

Extra tip: maak het biggen makkelijk om het water te bereiken. Zorg dat het type van de nippel en de hoogte van de nippel geschikt is voor de leeftijd en het gewicht van de big.

Drinkwaterkwaliteit meten: waarom en hoe?

De kwaliteit van drinkwater is makkelijk te controleren door het water te laten testen. Naast bacteriologisch onderzoek is het verstandig om het water ook chemisch te laten analyseren.

Waarom drinkwaterkwaliteit laten meten?

Verontreinigd drinkwater veroorzaakt:

  1. Smaakbederf met als gevolg een verlaagde water- en voeropname
  2. Gezondheidsproblemen door ongewenste micro-organismen of zware metalen
  3. Verhoogde onderhoudsbehoefte om ongewenste stoffen af te voeren

Ik wil een GRATIS microbiële wateranalyse

Lees in ons privacy statement hoe ForFarmers omgaat met uw persoonsgegevens