Waar ben je naar op zoek?

Volg de resultaten van uw zeugen en biggen nog beter op met Agroscoop

De varkensspecialisten van ForFarmers werken al lang met Agroscoop Zeugen. Sinds kort is er een nieuwe versie waarmee de resultaten van de zeugenbedrijven nog beter in beeld gebracht kunnen worden. Doordat u met Agroscoop de resultaten van uw zeugen nog beter kunt opvolgen, zorgt u er automatisch ook voor dat uw biggen een vlotte start tegemoet gaan.

Tijdens het Jaar van de Big gaven we in april tal van tips om hittestress bij uw zeugen en biggen zoveel mogelijk te beperken. In mei staan we even stil bij Agroscoop, omdat het erg belangrijk is om de resultaten van uw zeugen zo goed mogelijk op te volgen. Alleen zo slaagt u erin om ook gezonde en vitale biggen te hebben.

Wat is Agroscoop Zeugen eigenlijk?

Nog even ter herinnering: Agroscoop is een hulpmiddel van ForFarmers om de resultaten van de zeugenboekhouding op te volgen en te analyseren. Na toelating van de varkenshouder, kunnen de technische gegevens van de zeugenboekhouding gekoppeld worden aan de Agroscoop-server, waardoor we de bedrijven zeer goed kunnen opvolgen en mogelijke verbeterpunten heel snel kunnen opsporen. Ook biedt Agroscoop de mogelijkheid om te benchmarken: een vergelijking van uw bedrijf met andere zeugenbedrijven en dat op basis van verschillende parameters (zoals het type zeugen). Recent heeft ForFarmers ook haar zeugenconcept NOVA vernieuwd om te kunnen blijven beantwoorden aan de noden van de hedendaagse én toekomstige zeugenhouderij. Het is dan ook geen verrassing dat Agroscoop en dataverzameling een belangrijk focuspunt in dit vernieuwde concept zijn. Sven Busschots, zeugenspecialist bij ForFarmers, geeft meer uitleg: “Zeugenhouders hebben vaak niet de tijd om heel uitgebreid naar de technische resultaten te kijken. De mogelijkheden van een zeugenboekhoudsysteem om diepgaande analyses te doen, worden daarom niet veel gebruikt. Agroscoop vertaalt de gegevens uit de zeugenboekhouding in overzichtelijke tabellen en grafieken. Wij kunnen vanop afstand deze gegevens inzien en analyseren. Dat helpt ons enorm om de klanten goed op te volgen en de resultaten te monitoren.”

Sven Busschots, zeugenspecialist bij ForFarmers

Sven
Agroscoop helpt ons om de klanten goed op te volgen en resultaten te monitoren

Probleemoplossend werken

Naast de opvolging van bedrijven, biedt Agroscoop ook mogelijkheden om problemen in de zeugenstal te helpen oplossen. “Met Agroscoop beschikken we over heel veel gegevens van een zeugenbedrijf. Veel meer data dan de klassieke parameters, zoals het gemiddeld aantal levend geboren biggen of de gemiddelde speenleeftijd”, geeft Sven aan. “Op hoogproductieve bedrijven moeten we vaak extra diep graven in alle gegevens om de verbeterpunten eruit te halen.”

Goede prestaties van de zeug zorgen voor gezonde biggen

De cijfers in Agroscoop zijn niet alleen zeer bruikbaar om de resultaten in de zeugenstal te verbeteren. Ook zijn deze data belangrijk voor de biggenopfok. Prestaties van biggen na het spenen worden voor een groot deel bepaald door de speenleeftijd en het speengewicht. De gemiddelde speenleeftijd is bijvoorbeeld een belangrijke parameter, maar het is nog veel belangrijker om te weten hoe de spreiding in speenleeftijd eruitziet op een bedrijf. Agroscoop biedt deze mogelijkheid (zie tabel 1).

In deze Agroscoop tabel is te zien dat ruim 20% van de biggen gespeend wordt op 23 dagen of minder en ongeveer 25% op 26 dagen of meer. Dit zijn belangrijke gegevens voor de opvang van biggen na het spenen, vooral als deze cijfers gecombineerd kunnen worden met speengewichten.

Afbeelding: tabel 1 agroscoop zeugen_v2
Tabel 1: Agroscoop Dashboard

Heeft u interesse in Agroscoop Zeugen 2.0?

Neem dan contact op met ons via uw accountmanager of via info@forfarmers.be. U kunt ook vrijblijvend uw gegevens achterlaten in onderstaand formulier en onze accountmanager neemt contact met u op.

Wenst u graag meer informatie? Of advies van onze specialisten?

Lees in ons privacy statement hoe ForFarmers omgaat met uw persoonsgegevens