Waar ben je naar op zoek?

U haalt hogere speengewichten met gefermenteerd voer

Wist u dat... Wist u dat...27-3-2018

Gefermenteerd voer heeft een positieve invloed op de darmgezondheid: een betere vertering, een scherpere voederconversie, minder gezondheidsproblemen en minder aanvoer van stikstof en fosfaat. De praktijkproeven op het zeugenbedrijf van de familie Van Asten laten zien dat het ook hogere speengewichten oplevert.

ForFarmers voert continu proeven uit om de toegevoegde waarde van Ferm4Farm te onderbouwen en te verbeteren. Zo realiseerden we al meer dan 65 laboratoriumproeven en 17 praktijkproeven op zeugen, biggen en vleesvarkens waarin we een rechtstreekse vergelijking maakten tussen dieren die gefermenteerd voer kregen en dieren die dat niet kregen. Via deze weg willen we u de resultaten van een zeugenproef in samenwerking met de familie Van Asten en Weda Holland meegeven.

Opzet praktijkproef gefermenteerd voer

Een proefgroep van 67 zeugen kreeg 35% gefermenteerde tarwe en gerst en lactovoer dat 40% gefermenteerde tarwe en gerst bevat. We plaatsen daar een controlegroep van 68 zeugen tegenover die dezelfde hoeveelheid ongefermenteerde tarwe en gerst en lactovoer kreeg. De rest van de voeding (aanvullend voer en bijproducten) en alle andere omstandigheden waren voor beide groepen gelijk.

Afbeelding: gefermenteerd voer

De belangrijkste resultaten

  • De zeugen uit de proefgroep, spenen hetzelfde aantal biggen maar de biggen wegen ruim 215 gram zwaarder bij het spenen. Dit komt doordat hun geboortegewicht zo’n 33 gram hoger ligt. Ook de variatie in geboortegewicht is kleiner. De tomen zijn dus uniformer en zwaarder bij geboorte.
  • Ook het lichaamsgewicht van de zeugen uit de proefgroep kregen is aan het einde van de cyclus (dracht en lactatie) ruim 6 kg hoger dan dat van de zeugen in de controlegroep. Ze verliezen iets minder spek (0,2 mm) en hebben in die cyclus zo’n 15 kg minder voer gehad.

Besluit: zeugen op gefermenteerd voer produceren meer kilogrammen big bij spenen en hebben een betere conditie terwijl ze minder dracht- en lactovoer verbruiken. Deze proef bewijst nogmaals dat Ferm4Farm onder praktijkomstandigheden een mooie toegevoegde waarde met een aantoonbaar hoger rendement levert aan een duurzame veehouderij.

Duurzaam produceren met Ferm4Farm

Wist u trouwens dat bij fermentatie van het voer veel melkzuur en melkzuurbacteriën ontstaan? En dat is positief voor de darmgezondheid. Hierdoor zijn er namelijk minder problemen met salmonella en de E. colibacterie. Fermentatie van de grondstoffen is ook goed voor de verteerbaarheid ervan. Klanten zien namelijk een lagere voederconversie omdat het voer efficiënter benut wordt. Hierdoor neemt de aanvoer van stikstof en fosfor af en wordt er op een duurzamere manier geproduceerd.