Waar ben je naar op zoek?

Tarwe is niet altijd de grondstof voor tarwegistconcentraat

Wist u dat... Wist u dat...14-3-2018

Tarwegistconcentraten (TGC’s) komen vrij bij de productie van bio-ethanol. Dit wordt onder meer gebruikt als brandstof. Zo is er 3 kg graan nodig voor het maken van 1 kg ethanol. Maar de naam ‘tarwegistconcentraten’ is nogal misleidend aangezien tarwe niet altijd de grondstof is voor het volledige proces. Zo kan TGC ook afkomstig zijn van maïs, rogge, triticale of bijproducten uit de (tarwe)zetmeelindustrie.

Afbeelding: tarwe

De meeste bio-ethanolfabrieken gebruiken een relatief vaste, constante stroom als grondstof voor de vergisting. Alleen Verbio (Duitsland) laat de grondstof afhangen van inkoopprijs en beschikbaarheid waardoor ze dus verschillende graansoorten kunnen vergisten. In zijn vergistingsproces, scheidt Verbio in een centrifuge nog de zogenaamde ‘wetcake’ voor gebruik bij rundvee. De dunne fractie die daarna overblijft, wordt ingedikt tot ofwel Grain Pro (circa 27% ds) of Proti Flow (circa 18% ds).

Naast het vergisten van granen tot ethanol, is het ook mogelijk om reststromen zoals tarwezetmelen te vergisten nadat die in een eerste stap al verwerkt zijn. De zetmeelverwerkende fabrieken van Cargill, Roquette en Tereos gebruiken diverse graanbijproducten uit hun proces als grondstof. Hier kan ook variatie uit ontstaan. Alleen in Wanze (België) wordt uitsluitend tarwe gebruikt. De tarwegries en gluten worden door de vergisting afgescheiden waardoor een constant product ontstaat dat gebruikt wordt als grondstof voor de ethanolproductie.

Meestal is het zetmeel uit TGC verwijderd en is er nog een restant suiker aanwezig dat niet volledig vergist is. TGC bevat veel ruw eiwit dat afkomstig kan zijn uit de gluten (als het volledige graan vergist wordt) of uit gisteiwit. Deze gisten, die zich in het proces van alcoholvorming sterk hebben vermeerderd, bestaan voornamelijk uit aminozuren met een geschikte samenstelling voor spiergroei. Een klein deel van het ruw eiwit kan uit vrije stikstofverbindingen (NPN) bestaan maar deze kan het varken niet of nauwelijks benutten. Nadat de alcohol gewonnen is, blijft het destillaat over. Dit wordt ingedikt zodat een TGC van 25 à 30% droge stof overblijft. Als TGC onder vacuüm wordt ingedikt, wordt de temperatuur bij drogen niet veel hoger dan 600°C en dit is beter voor de aminozuurbeschikbaarheid. Daarmee is er een positief onderscheid met de droge DDGS omdat daar de temperatuur bij drogen veelal 900°C of zelfs hoger wordt.

Een ander kenmerk van TGC is dat er tijdens het vergistingsproces glycerol bestaat. Glycerol heeft dezelfde energie-inhoud als zetmeel. Het gehalte aan glycerol kan per soort TGC sterk verschillen. We geven je daarom in tabel 1 een korte samenvatting van de belangrijkste TGC’s.

Tabel 1: overzicht kenmerken verschillende TGC's

Merk Producent Grondstof Eigenschappen
ProtiWanze CropEnergies - Wanze (B) Tarwe zonder gries en gluten Zeer stabiel door een grondstof, laagst in P en Na
Grainpro Verbio (D) Tarwe-Rogge-Triticale-Mais Hoog eiwit, wisselende grondstoffen en voederwaarde, laag Na
Sastapro Cargill - Sas van Gent Tarwezetmeelrestanten Hoog Na; SO4; P en suiker
Bergapro Cargill - Bergen op Zoom Tarwezetmeelrestanten Hoog P en suiker
Amypro Tereos - Aalst (B) Tarwezetmeelrestanten Lage EW, hoog NA en SO4
Corami BE Roquette - Beinheim (F) Tarwezetmeelrestanten Hoge EW en suiker, laag eiwit
Protiflow DE-Z Verbio - Zorbig (D) Tarwe-Rogge-Triticale-Mais Laag ds, dunne variant van Grainpro
BarPro Cargill - Barby (D) Tarwezetmeelrestanten  
TGC Optipro Bonda Mix Enige TGC niet nippelwaardig