Waar ben je naar op zoek?

Optimale brij met grondstoffen uit schone silo’s

Sectornieuws Sectornieuws1-6-2020

U investeert in een goed werkende brijvoerinstallatie, alsook in kwalitatief hoogwaardig aanvullend voer en grondstoffen. U let goed op de kwaliteit van de brij gevoederd aan de dieren. Dat is prima. Echter de focus ligt te vaak enkel en alleen op de brij. Vele tussenstappen hebben invloed op de uiteindelijk brijkwaliteit. Deze worden veelal uit het oog verloren, maar zijn minstens even belangrijk! Productie en transport van kwalitatieve grondstoffen is de verantwoordelijkheid van uw leverancier. Als ondernemer schenkt u best voldoende aandacht aan de opslag zelf. Denk eraan: geen enkel product wordt beter in opslag, een goed silomanagement waarborgt de kwaliteit.

Een slechte opslag van grondstoffen en aanvullend voer kan aanleiding zijn voor soms moeilijk te herleiden en lastig te verklaren problemen bij de dieren. Ondermaatse voederopname, verminderde groei, verlaagde weerstand of verteringsproblemen kunnen terug te leiden zijn tot slechte opslag. Het is dus van belang om opslag in silo’s aan een kritische blik te onderwerpen.  

In een silo kan de temperatuur, zeker op warme dagen, behoorlijk oplopen. Wanneer tijdens de avond de temperatuur terugloopt, ontstaat er condens. Hierdoor kunnen voer en grondstoffen aan de wanden van de silo blijven kleven. Is de temperatuur hoog en zit er veel vocht in de silo, dan kunnen micro-organismen en schimmels enorm goed groeien op aangekoekte voerresten en gifstoffen (mycotoxines) produceren.  

Hoe houdt u uw silo’s schoon?

  • Voer de silo’s regelmatig helemaal leeg, zeker 1 maal voor de zomer  
  • Zorg voor een goede ontluchting om condens te voorkomen, maak de ontluchtingspijp 1 maal per jaar schoon  
  • Voer regelmatig een visuele inspectie uit (voerresten, lekkages) 
  • Bij aangekoekte voerresten silo (laten) reinigen  
  • Pas 2 maal per jaar een propshot toe, dat is een zuur dat preventief werkt tegen aankoeken van voerresten => kan eenvoudig mee besteld worden met uw voer