Waar ben je naar op zoek?

Najaarstips voor optimale prestaties van uw varkens

Tips For Farmers Tips For Farmers21-8-2018

Juli en augustus waren erg warme maanden. Deze hoge temperaturen hebben zeker een invloed op de prestaties van uw varkens. Met september in zicht veranderen de omstandigheden. Enkele tips om het najaar in te gaan.

1

Zeugen hebben vanwege de warmte minder voeder opgenomen in de kraamstal. Daardoor is het conditieverlies vaak hoger dan normaal. Besteed daarom extra aandacht aan het conditieherstel van zeugen in de eerste 5 weken van de dracht. 

2

Een lagere voederopname in de kraamstal betekent ook een lagere melkproductie. Bijvoederen van biggen voor het spenen vraagt dus de nodige zorg. Start vanaf 12 uur na de geboorte met VIDA Milk. Schakel op 7 à 8 dagen leeftijd over naar VIDA Prestarter. Als er geen VIDA Milk gebruikt wordt, moet VIDA Prestarter vanaf 3 dagen leeftijd aangeboden worden. 

3

In warme periodes is het speengewicht van de biggen vaak lager. Lichtere biggen vragen een speciale aanpak. Laat deze biggen starten met VIDA Maxima 1, VIDA Optima of VIDA Optima 2 (afhankelijk van speenleeftijd). Het streefdoel is een opname van minimaal 700 g/big voor een VIDA 1 of 2 voeder. 

4

De nieuwe oogst van granen betekent vaak een ander soortelijk gewicht. Dit is vooral van belang bij meelvoeders. Controleer zeker het soortelijk gewicht van de zeugenvoeders en stel uw dosators anders in indien nodig. 

5

Koudere nachten maken het moeilijk om correct te ventileren in de stallen. Let goed op de temperatuurverschillen (minimale en maximale staltemperatuur). 

6

Stel de vraagtemperatuur op de klimaatregelaar voldoende hoog in op dagen met grote verschillen tussen de dag- en de nachttemperatuur. Bij zware vleesvarkens is dit minimaal 22°C. 

7

Na de warme zomerperiode moeten alle luchtinlaten weer aangepast worden. Een te grote luchtinlaat betekent een te grote windinvloed. 

8

Vanwege de temperatuurschommelingen in het najaar zijn biggen en vleesvarkens gevoeliger voor onrust, agressiviteit. Extra aandacht voor biggen en vleesvarkens met staart- of oorletsels is dus aan te raden!