Waar ben je naar op zoek?

Meet the team: de brijvoerspecialisten

Sectornieuws Sectornieuws5-11-2020

ForFarmers heeft jarenlang ervaring in het voeren met brij. Als marktleider in het brijvoersegment hebben we een sterke focus. Brijvoerspecialisten Hans Hectors en Eline Geerardyn voorzien een totaalaanpak op brijbedrijven. Deze aanpak gaat verder dan voer alleen en is voor ieder bedrijf specifiek. Algemeen advies in brijvoer bestaat niet. Bovendien is het voeren van brij zeer dynamisch: wat gisteren zo was, is vandaag misschien anders.

“Bij het voeren van brij moeten wij rekening houden met erg veel factoren. Hoewel wij heel nauwkeurig de rantsoenen tot na de komma kunnen berekenen, blijft het van uiterst belang dat wij onze zingtuigen op het bedrijf laten werken.  Als er in de praktijk dingen anders lopen dan verwacht, vertelt een rantsoenprogramma dat niet. De dieren, de installatie, de producten en het voer vertellen dat ons dat wel”, legt Hans Hectors uit. “Daarom is het belangrijk dat wij als brijvoerspecialisten een goed overzicht hebben op de bedrijfsvoering in zijn totaliteit. Wanneer wij op het boerenerf zijn, zijn wij in staat om de kwaliteit van het voer, de bijproducten en de droge grondstoffen te beoordelen. Daarnaast kijken wij ook naar wat de varkens in praktijk doen met het voer en hoe zich dat vertaalt in uitbetaling. Tot slot hebben wij ook aandacht voor kritische controlepunten en luisteren we naar de wensen en bekommernissen van de boer”, vult Eline Geerardyn verder aan.

Afbeelding: Hans en Eline_inline
Brijvoerspecialisten Hans Hectors en Eline Geerardyn

Rantsoen op maat van het bedrijf

“Wij willen samen met de ondernemer stappen vooruit zetten in de weg die bij de hem past. Zo stellen we de rantsoenen op in samenspraak met de klant, zodat die specifiek voldoen aan de wensen en behoeftes van zijn bedrijf. Hierbij houden we rekening met een resem factoren zoals genetica, sekse, gezondheidsstatus, huisvesting, oplegstrategie, slachtkwaliteit, technische resultaten, … Elk rantsoen is uniek, geen twee bedrijven voeren hetzelfde aanvullend voer en dus hetzelfde rantsoen”, aldus Hans Hectors.

Oog voor kwaliteit

“Als brijvoerspecialisten vinden we het belangrijk om een goed zicht te hebben op de bijproductenmarkt: aanbod, prijs in combinatie met nutriënten en kenmerken van het bijproduct (smakelijkheid, viscositeit, gistgevoeligheid, …). Op die manier kunnen we een klant adviseren en bijstaan in wat interessant is voor zijn bedrijf”, vertelt Eline. “Opdat een product prijstechnisch interessant is, moet de kwaliteit ook gewaarborgd zijn. Daarom controleert ForFarmers regelmatig bijproducten en droge grondstoffen, zowel nutritioneel als microbiologisch.  Niet alleen de kwaliteit bij aankoop moet in orde zijn, maar ook de opslag  van de producten en de hygiëne van de installatie moet in orde zijn. Onder het motto ‘voorkomen is beter dan genezen’, startten we recent op een aantal bedrijven met een routine hygiënecheck van bijproducten, droge grondstoffen, brijmengsels en water.  Op basis van die resultaten en hetgeen we opmerken bij het bedrijfsbezoek, passen we de hygiëneprotocollen aan”, leggen Hans en Eline uit.

Focus op technische resultaten

“Naast het opstellen van hygiëneprotocollen, is een nauwe opvolging van de technische resultaten ook essentieel. Niet alleen de ervaring van de klant en de uitgroei van de dieren, maar ook de uitbetaling en het rendement vinden we belangrijk. Daarnaast hebben we met de karkasanalyse vele zaken inzichtelijk zoals het vleespercentage, spek-spierdikte, aandoeningen, gewichtsspreiding, …  Op zeugenbedrijven gebruiken we Agroscoop Zeugen 2.0. Op die manier weten we waar de kansen liggen om het rendement te verhogen.”

NIC

“Om op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelen inzake voersamenstelling, hebben we regelmatig contact met het NIC, het Nutritie en Innovatie Centrum van ForFarmers. Bovendien staan innovaties op vlak van  brijvoerinstallaties (software, sproeiers, fermentoren, …) ook niet stil. Om mee aan de kar te trekken van deze innovaties en om het voeren van brij nog te vereenvoudigen, onderhouden we het contact met brijvoerinstallateurs goed. Wij zien veel verschillende voerkeukens en circuitopstellingen en weten op die manier waar klanten goede ervaringen mee hebben, maar ook wat de mogelijke knelpunten zijn. Deze input is belangrijk bij de optimalisatie van het voerproces en gebruiken wij ook bij de begeleiding van nieuwbouwprojecten.”

Meer weten? Neem dan gerust contact op met Hans of Eline via hans.hectors@forfarmers.eu of eline.geerardyn@forfarmers.eu