Waar ben je naar op zoek?

Kwaliteitsbiggen: van behoefte naar resultaat in 6 stappen

Als antwoord op de toenemende vraag naar kwaliteitsbiggen werkt ForFarmers met VIDA volgens een totaalaanpak. Want alleen zo zet u stappen vooruit. De combinatie van het VIDA voederassortiment en het advies van onze specialisten leidt tot betere prestaties in de stal. Met als resultaat: zichtbare meerwaarde voor uw bedrijf.

In het “Jaar van de Big” werken we stap voor stap naar resultaat toe. Het jaar begon met geboorte en biest, het leren eten en verteren, waarna we tips gaven over de omstandigheden rondom spenen. U las tips over de zomermaatregelen, we hebben Agroscoop Zeugen toegelicht en afgelopen maand stond biggezondheid centraal. 

In dit artikel over ‘resultaat’ behandelen we de volgende onderwerpen:

 

 

Afbeelding: shutterstock_1453692737

Een beter resultaat in de stal: 6 praktische stappen

Ons VIDA-voer is gebaseerd op de jarenlange ervaring en diepgaande kennis van ons Nutritie en Innovatie Centrum en ontelbare praktijkproeven. Onze specialisten en accountmanagers werken met een concreet en op maat gemaakt adviesplan aan uw bedrijfsdoelstellingen. Verder onderhouden wij nauw contact met netwerkpartners, zoals dierenarts en handelaar, met wie we kennis en ervaring delen, waardoor er nog gerichter gewerkt kan worden. Het resultaat: een betere bigkwaliteit en meer rendement.

Een onderdeel van de totaalaanpak is het VIDA 6-stappenplan, waarmee u stap voor stap werkt aan het verbeteren van uw resultaat.

1

Biestvoorziening

2

Leren eten en darmen trainen

3

Omstandigheden rondom spenen

4

Goed en voldoende drinkwater

5

Klimaat

6

Voeropname na spenen

 

Hoe draagt onderzoek bij aan resultaat?

Hygiënisch werken volgens vaste protocollen en een gerichte inzet van de juiste voeders dragen enorm bij aan het behalen van goede technische resultaten en het opfokken van kwaliteitsbiggen. Maar wat zijn de juiste voeders en wanneer zet je ze in? Daar gaat veel onderzoek aan vooraf door het Nutritie en Innovatie Centrum van ForFarmers. De innovaties die wij ontwikkelen leveren veel voordelen op:

  • Vlotte start na spenen
  • Goede vertering en mestconsistentie
  • Fitte en gezonde biggen
  • Goede voeropname en verzadiging
  • Hoge groei, goede pretaties en mooi type
  • Mooie kleur, glans en goed haarkleed

Invloed van speenleeftijd op speengewicht

Door uitgebreid onderzoek is de biggenvoeding de afgelopen jaren verder verbeterd, evenals de monitoring van de resultaten, waardoor we in staat zijn om maatwerk te leveren. Maar wat is nu de beste aanpak voor goede prestaties van onze biggen? Een belangrijke factor voor de groei in de biggenopfok is de speenleeftijd van de biggen. Dat ouder gespeende biggen zwaarder zijn dan jong gespeende biggen is logisch. Zij hebben simpelweg meer tijd gehad om voer op te nemen en hiervan te groeien. Een oudere big heeft bovendien een beter ontwikkeld afweersysteem en maagdarmkanaal, waardoor hij beter in staat is om voer om te zetten in groei. Op basis van de gegevens is berekend dat elke extra dag ouder bij spenen gelijk staat aan circa 10 gram hogere daggroei in de opfok. Dat komt dus overeen met een verschil van 350 gram na vijf weken biggenopfok. 

Wat leveren meer gezonde biggen van hoge kwaliteit op in euro's? 

Biggen van een goede kwaliteit laten de opfokkosten dalen en brengen meer op. Maarten Van Horen, Product Manager varkens en lid van het VIDA-team: “De markt vraagt om kwalitatief goede biggen. Dat maakt de marktwaarde een stuk hoger.” Bigkwaliteit is dus belangrijk, maar hoe bepaal je die? Maarten noemt een aantal meetbare indicatoren zoals groei, uitvalspercentage na spenen, dierdagdosering en percentage slachtbiggen. De meeste spreken voor zich, maar over het percentage slachtbiggen is minder bekend. “Globaal ligt dit tussen de 3 en 9%.” Niet alle verschillen zijn overigens door bigkwaliteit te verklaren. Zo hebben onder andere het afzetkanaal en de marktsituatie invloed op het cijfer.

Maarten hanteert de vuistregel dat 1% minder slachtbiggen 35 cent per afgeleverde big oplevert. Ook een lagere medicatiegebruik, betere groeiresultaten en een hogere biggenprijs geven financiële voordelen. “Alles bij elkaar kan een zeugenhouder het rendement met ruim 2 euro per big verhogen.”

Een betere bigkwaliteit, en zeker het verlagen van het percentage slachtbiggen, vraagt een consequente aanpak die begint bij de geboorte en piekt rondom spenen. Neem contact op met het VIDA-team van ForFarmers voor tips en advies. 

Agroscoop: monitoring cruciaal om rendement te verbeteren

Agroscoop, het managementsysteem van ForFarmers, is ontwikkeld om u een snel en betrouwbaar inzicht te geven in de technische en economische kengetallen van uw bedrijf. Dit inzicht helpt om het rendement verder te verbeteren. Uw eigen managementprogramma vormt de basis voor het gebruik van Agroscoop. Via een koppeling worden gegevens ingelezen en geanalyseerd. U bepaalt zelf welke gegevens ForFarmers mag inzien en analyseren.

Er zijn drie analysemogelijkheden:

1

Controle gegevens

Alle gegevens worden op mogelijke fouten gecontroleerd.

2

Snel inzicht

Snel inzicht in een aantal basiskengetallen en het resultaat van uw bedrijf wordt vergeleken met soortgelijke bedrijven. 

3

Verdiepende analyse

Aanvullende analyses op specifieke kengetallen. 

Uw behoefte en eigen doelstellingen vormen de basis. De beschikbare informatie wordt in Agroscoop omgezet in bedrijfsspecifieke verbeterpunten. Samen met onze specialist wordt er een plan van aanpak opgesteld. Vervolgens volgt monitoring en evaluatie van het resultaat om waar nodig bij te kunnen sturen. Het resultaat: meer toegevoegde waarde.

Wenst u graag meer informatie?

Neem dan contact met ons op of vul geheel vrijblijvend onderstaand contactformulier in.

Lees in ons privacy statement hoe ForFarmers omgaat met uw persoonsgegevens
The Future Of Farming logo