Waar ben je naar op zoek?

Hoe vind je de optimale balans tussen fijn- en grofgemalen grondstoffen in je brijvoer?

Advies van onze specialist Advies van onze specialist24-4-2023

"De balans tussen grove en fijngemalen delen in de voerbrij moet juist zitten voor een goede, gezonde groei van de varkens en het technisch resultaat op je bedrijf. Bijsturen van de voerstructuur kan door voldoende blijvende focus te hebben op de maalfijnheid van eigen grondstoffen (cf. granen) en aanpassingen in het aanvullende voer", legt onze brijvoerspecialiste Eline Geerardyn uit.

Verband tussen vertering van grondstoffen en maagzweren

Wanneer het voer fijner gemalen wordt, zal de vertering van grondstoffen beter verlopen. Dit komt doordat er bij fijnere deeltjes een groter contactoppervlak is, waardoor de voedingsstoffen gemakkelijker bereikbaar zijn voor enzymen. Bij brijvoer waarbij een deel van de bijproducten al voor-verteerd is door fermentatie, kan fijn malen leiden tot een grotere kans op maagzweren. Dit komt doordat fijngemalen voer een egale, dunne soep vormt in de maag en de pH hierdoor in het bovenste gedeelte van de maag daalt, wat maagzweren kan veroorzaken.

Grover malen van voer zorgt ervoor dat de pH van de voedselbrij bovenin het gevoelige gedeelte van de maag hoger is, waardoor deze niet geïrriteerd raakt, terwijl de pH van de voerbrij onderin de maag lager (zuurder) is, waardoor bacteriën beter afgedood kunnen worden. Het grovere voer geeft ook meer substraat voor de dikke darm, wat een positief effect heeft op de ontwikkeling van het darmstelsel en de maaggezondheid. Maar de structuur van het voer mag niet te grof zijn, omdat dit negatief kan zijn voor de voederconversie en kan leiden tot uitzakken van het brijmengsel.

Belang van voerstructuur in brijvoer

Afbeelding: afbeelding structuur fijn en grof gemalen

De voederstructuur van vloeibaar voedsel voor varkens is van groot belang vanwege de hoge opnamecapaciteit van varkens in de moderne varkenshouderij. Een goede balans tussen grove en fijngemalen delen in brijvoer is essentieel voor een gezonde groei en een goed technisch resultaat. Hoewel de gemiddelde maalfijnheid van een grondstof vaak als belangrijk wordt beschouwd, zegt dit niets over de spreiding van de deeltjesgrootte.

Naast de kennis van de maalfijnheid van afzonderlijke gemalen grondstoffen door droge zeefanalyse, is het belangrijk om inzicht te hebben in de voerstructuur van de brij. De voederbrij die door varkens wordt opgenomen, wordt namelijk gevormd door een tijdje inweken. Het lab van ForFarmers kan de structuur van de brij bepalen met behulp van een speciaal ontwikkelde zeefanalyse voor brijvoer. Dit heeft een aanzienlijke invloed op de vertering van grondstoffen en de gezondheid van je dieren.

Hoe vind je nu de juiste balans?

De huidige biggen eten meer dan vroeger. Waar vroeger de opnamecapaciteit limiterend was, ligt nu de druk op darmgezondheid meer op de loer. Het sturen naar een niet te snelle darmpassage en een optimale darmgezondheid is hierbij belangrijk. Om dit te verkrijgen moeten we nu meer dan ooit kijken tevoren naar de pH van de brij, de structuur van het voer en de vezels. Structuur aanbrengen in brijvoer is niet zo eenvoudig. De meeste natte bijproducten zitten namelijk laag in vezels. Zaak is om met het aanvullend voer en de droge grondstoffen te gaan sturen. Bij zelf malen is de maalfijnheid hierbij leidend. In het aanvullend voer kunnen we perfect sturen op voerstructuur met gerst star, haver, zonnebloemzaadschroot, … vanuit de fabriek. Deze grondstoffen zorgen namelijk voor een gelijkmatige darmpassage. Dit komt de algehele vertering en gezondheid ten goede. Verder kan door toevoegingen van zuren als mierenzuur, MCFA’s of benzoëzuur, een lage pH in de maag verder ondersteund worden. Een lage pH in de maag betekent een betere vertering en een betere microbiële barrière. Naast de grondstoffen in het voer zelf, is bij brijvoer het aantal voerbeurten, de totale wateropname en droge stof erg bepalend voor de gezondheid.

Twijfel je of de biggen wel voldoende structuur? Is je brij te slap? 1 oplossing: vraag een natte zeefanalyse aan.

Stuur de maalfijnheid bij met zeefanalyses

Wanneer je als varkenshouder zelf grondstoffen maalt, is de grofheid afhankelijk van een resem bedrijfsspecifieke parameters. Zo bepaalt onder meer de grondstof zelf, de capaciteit van de molen, de toevoersnelheid, de soort zeef en perforatiegrootte van de zeef, slijtage van de zeef, … de verdeling van de deeltjesgrootte. Laat daarom de maalfijnheid van de gemalen grondstoffen (droge zeefanalyse) en de brijmengsels (natte zeefanalyse) controleren.

De brijvoerspecialist gaat steeds op zoek naar een optimale balans tussen enerzijds voldoende fijn malen voor een goede vertering en anderzijds wat grover malen ten goede van de gezondheid.

Twijfelt je over de maalfijnheid van uw producten? De brijvoerspecialist komt graag langs om samen de juiste maalfijnheid te bepalen.

Vraag hier je GRATIS natte zeefanalyse

Lees in ons privacy statement hoe ForFarmers omgaat met uw persoonsgegevens