Waar ben je naar op zoek?

Gistprobleem? Krijg hier uw gratis analyse!

Advies van onze specialist Advies van onze specialist19-4-2019

Gisten in brijvoer kunnen u veel geld kosten. Door gisting gaat er voedingswaarde verloren waardoor er onsmakelijke stoffen en/of gasvorming ontstaan. Dit kan o.a. resulteren in onrustige en agressieve varkens. Het maagdarmstelsel van het varken kan bovendien verstoord worden door deze gasvorming, waardoor de normale darmflora in onbalans komt. Ook in de circuits kan een ongewenste biofilm ontstaan. Op technisch vlak kan microbiële verontreiniging leiden tot fouten bij de positionering en de uitdosering of zelfs tot een breuk in de leiding.

De financiële impact door een combinatie aan gevolgen (een verlies van 1% drogestof, 1% extra sterfte en een daling van de groei met 20 gram door een lagere opname) kan op een bedrijf met 3000 vleesvarkens, oplopen tot 14.000 euro per jaar.

In onderstaande tabel, zien we de hoeveelheid gisten in brijvoermonsters. De monsters zijn verzameld bij varkenshouders en onderzocht binnen de labo’s van Masterlab, onderdeel van Trouw Nutrition.

Afbeelding: gisten in brijvoermonster

Boven 1.000.000 KVE gisten per gram product wordt beschouwd als te hoog. De grafiek laat duidelijk zien dat gistvorming op veel bedrijven een probleem is.

Aanpak van het probleem

De oorsprong van het probleem kan op verschillende plaatsen liggen. Van (bij)product tot opslag, keuken, leiding, spoelvloeistof en de trog. Elke mogelijke besmettingsplaats vraagt continu aandacht.

Praktijkcijfers vanuit Masterlab tonen aan dat meer dan 40 % van de gebruikte stuurvloeistof in het circuit van een brijvoerinstallatie teveel gisten bevat en daardoor een bron is voor verdere besmetting. De oplossing om het gistprobleem van stuurvloeistof binnen de perken te houden is correct spoelen. Het is de kunst om de stuurvloeistof zo vers mogelijk te houden. Liefst niet ouder dan 16 uur. Daarmee voorkom je de exponentiële groei van de gisten. Onderstaande figuur laat zien dat reiniging continue aandacht vraagt om niet boven de actielimiet van 1.000.000 KVE/g te komen.

(bron afbeelding: Selko)

Afbeelding: gisten in stuurvloeistof

‘Oude’ stuurvloeistof zo snel mogelijk opvoeren, is het advies. Zorg ervoor dat het systeem voldoende wordt gespoeld, 130% van de circuitinhoud dient namelijk gereinigd te worden. Als de circuitinhoud niet volledig wordt gespoeld, wordt de ‘nieuwe’ spoelvloeistof geënt met het oude. Het is raadzaam om alle stuurmedia frequent aan te zuren. Afhankelijk van de situatie adviseren we 1 maal per week. Dit kan met een mix van organische zuren. Aan de zuren van Selko zijn bovendien surfactance toegevoegd waardoor deze zuren de biofilm in het circuit beter kunnen binnendringen. Daarmee worden alle aanwezige gisten geëlimineerd en wordt de biofilm aangepakt.

00 LG_ForFarmers Total Feed Business Blauw PMSC en Groen FC
SELKO-LOGO-RGB-JPG-WITHOUT-TAGLINE-TN-180229-SELKO-LOGO-Oct15-BOVIL
logo trouw nutrition

Neem contact op voor een gratis analyse

Om het succes van spoelen en aanzuren te meten, kunnen we monsters nemen. Een monster van brijvoer uit de weger en één uit de trog kan duidelijkheid geven omtrent de hoeveelheid gisten in het voercircuit. Indien u interesse heeft in zo'n gratis analyse, neem dan rechtstreeks contact op met brijvoerspecialist Hans Hectors. hans.hectors@forfarmer.eu of +32 4 77 37 34 61.

Afbeelding: foto hans