Waar ben je naar op zoek?

Gisten: liever kwijt dan rijk

Sectornieuws Sectornieuws1-6-2020
Afbeelding: afbeelding gisten

Hoewel gisting tijdens brood-en bierbereiding gewenst is, is dit niet zo voor het maken van brijvoer. De ontwikkeling van gisten brengt een resem nadelige effecten met zich mee. Zo zal de brij minder smakelijk zijn met een daling in voederopname tot gevolg. Gisten zetten nutriënten voor het dier om in CO2, water en soms een beetje alcohol. Droge stof en goede voedingsstoffen gaan verloren. Door gisting zullen de voederwaarde, de beschikbare nutriënten en de verteerbaarheid van de brij lager zijn. Daarnaast kan het ook gezondheidsproblemen bij uw varkens veroorzaken. 

Kortom; gisten zijn we liever kwijt dan rijk.  Neem hygiënemaatregelen en voorkom de negatieve gevolgen. Spuit de randen van de bunker regelmatig schoon, laat de opslag op tijd en stond leegkomen. Schenk extra aandacht aan het hygiëneprotocol van de brijvoerinstallatie en ga preventief de ongewenste beestjes te lijf door toevoeging van organische zuren.

Toch last van gisting in brij? De oorzaak kan zich op verschillende plaatsen situeren. Zo blijkt uit een totale hygiënecheck, uitgevoerd bij een resem bedrijven, dat de sturingsvloeistof in maar liefst 1 op de 3 analyses te veel gisten bevatte. Ga via dit schema stap per stap na waar de broeihaard zich bevindt. Pak het probleem direct aan en pas zo nodig het hygiëneprotocol aan. Advies nodig bij een gistprobleem en/of het opstellen van een goed hygiëneprotocol? Raadpleeg uw brijvoerspecialist.