Waar ben je naar op zoek?

ForFarmers viert 1 jaar NOVA

Sectornieuws Sectornieuws9-10-2018

Resultaten van voerconcept voor zeugen zijn uiterst gunstig na 1 jaar in de markt.

Sinds de lancering van NOVA door ForFarmers in oktober 2017 doet het voerconcept het steeds beter bij zeugen in Noordwest-Europa. De NOVA-producten zijn ontwikkeld om zeugen en gelten de optimale nutritionele ondersteuning te geven in alle stadia van de vruchtbaarheidscyclus. Het nieuwe assortiment is gebaseerd op 6 unieke voerinnovaties met een effect op de prestaties, gezondheid en langleefbaarheid van hoogproductieve zeugen.

De NOVA voeders waren bij lancering al zeer uitvoerig in de pratijk getest. Op 38 proefbedrijven werden meer dan 5000 zeugen betrokken in de veldproeven en werden ruim 40.000 biggen bij geboorte en bij spenen gewogen. De veldproeven werden uitgevoerd op bedrijven met verschillende omstandigheden en verschillende genotypen.

Nu, een jaar later, evalueert ForFarmers in welke mate de varkenshouder resultaten geboekt heeft met NOVA en of NOVA ook voldoet aan de evoluerende vereisten in een sector waar het genetische potentieel van verschillende genotypen zeugen verbeterd is.

Aan de hand van resultaten van onze klanten in Agroscoop - het monitoringsprogramma van ForFarmers dat inzicht geeft in de technische en economische kengetallen van een bedrijf – kan ForFarmers volgende resultaten voorleggen.

Uitstekende prestaties

Een optimale ondersteuning van de big vanaf de geboorte is de garantie tot maximale voeropname en groei na het spenen. Met de beste start voor biggen in het achterhoofd, zijn de NOVA voerreeksen specifiek ontwikkeld om zeugen optimale nutritionele ondersteuning te geven en er zo voor te zorgen dat de volgende generatie biggen een gezonde groei en maximum gewicht hebben.

Varkenshouders die NOVA voerreeksen gebruiken, hebben een stijging van 13.3 naar 13.6 gespeende biggen waargenomen. Het speengewicht is ook met 165 gram gestegen.

Het percentage zeugen met 13 of meer gespeende biggen steeg van 62% in de eerste helft van 2017 naar 68% in de eerste helft van 2018.

Afbeelding: NOVA - aantal gespeende biggen per worp
NOVA - percentage zeugen

Hoge melkproductie

Dankzij een optimale balans van de belangrijkste voedingselementen, voorziet NOVA de zeug van een voer dat de melkopbrengst maximaliseert. Dat resulteert in zwaardere, meer uniforme biggen bij het spenen, een hoger aantal gespeende biggen, hogere geboortegewichten en een daling van het sterftecijfer voor spenen. De toomgrootte steeg naar gemiddeld 16,23 biggen en de sterfte voor spenen daalde met 1,1 %.

Afbeelding: NOVA - sterfte voor spenen

Langleefbaarheid van de zeug

De NOVA voerreeks voor gelten is gericht op de opfok van gelten, waarbij een optimale ontwikkeling van de gelt gegarandeerd wordt en de prestaties ondersteund worden.

Dit resulteert in betere prestaties van gelten. Zo is het percentage herinseminaties na de eerste worp gedaald en is het afbigpercentage van gelten verhoogd. Een betere start van gelten is de basis van een lang en vruchtbaar leven van een zeug.

Afbeelding: NOVA - herinseminatie na worp