Waar ben je naar op zoek?

CCM en (darm)gezondheid

Seizoensnieuws Seizoensnieuws28-10-2020

Dankzij het hoge zetmeelgehalte en het melkzuur is CCM (corn cob mix) een goede aanvulling op het rantsoen van uw varkens. Varkens vinden het erg smakelijk, het stimuleert de voeropname en het heeft een positieve werking op hun spijsvertering en darmgezondheid. Specialisten Hans Hectors en Eline Geerardyn noemen een paar zaken op waar u rekening mee moet houden als u CCM voert.

CCM-kuil
1

1: Mycotoxinen in de CCM

“Mycotoxinen zijn gifstoffen die door schimmels geproduceerd worden”, legt Hans uit. “In maïs is de Fusariumschimmel actief, die o.a. DON en ZEA produceert. DON en ZEA zijn de belangrijkste mycotoxinen in CCM. Te hoge gehaltes aan DON heeft bij varkens met name een negatief effect op de voeropname. ZEA heeft vooral een negatief effect op de vruchtbaarheid. Voor mengvoer (op basis van 88% droge stof) zijn hiervoor normen opgesteld (zie tabel 1). Het mag duidelijk zijn dat te hoge waardes mycotoxinen een negatieve invloed hebben op de (darm)gezondheid van uw varkens.”

Tabel 1: Afkeur- en actiegrenzen DON en ZEA op mengvoerbasis met 88% drogestof
  DON ZEA
Jonge varkens 1000 100
Zeugen en vleesvarkens 1000 250

Actiegrens is 80% van afkeurgrens. Bron: GMP+ 2013

“Bij veruit de meeste bedrijven zijn er geen problemen met mycotoxinen. Toch zijn er uitschieters”, ondervindt Eline in de praktijk. “Heeft uw CCM hoge mycotoxinewaardes? Verstrek deze dan niet aan jonge varkens, zij zijn erg gevoelig voor mycotoxinen. Een lager aandeel CCM in het rantsoen is eventueel een optie om op een veilig mycotoxineniveau uit te komen. Overleg dat met uw brijvoerspecialist van ForFarmers.”

2

2: Combineer fijngemalen CCM met grovere delen in het rantsoen

Hans legt uit: “Een goede maalfijnheid is erg belangrijk. Hoe fijner het voer gemalen is, des te beter de voederconversie. Tegelijkertijd is het van belang dat een gedeelte van het rantsoen grover gemalen is, met het oog op de maaggezondheid. Als al het voer (te) fijn gemalen is, vergroot dat de kans op maagzweren. Een goede balans tussen fijne en grove delen in het rantsoen is dus belangrijk. Laat daarom de CCM zo fijn mogelijk malen. Het grover gemalen aandeel in het rantsoen komt dan uit het aanvullend voer.”

CCM maalfijnheid
3

3: Voorkom broei in een CCM-kuil

“Teelt u zelf de CCM en kuilt u deze in? Zorg dan dat er geen broei in de kuil ontstaat”, waarschuwt Eline. “Schimmels, gisten en enterobacteriën maken de CCM niet alleen minder smakelijk, het is ook negatief voor de maagdarmgezondheid van de varkens.”

Door het hoge drogestofgehalte van CCM ligt broei eerder op de loer. Extra aandacht voor een goede conservering is dus nodig. De vuistregel die Eline hanteert luidt als volgt: “Kies bij een drogestofgehalte van 65% of lager voor conservering met een Melkzuurcultuur. Is het drogestofpercentage hoger dan 65%, kies er dan voor om de kuil aan te zuren. Bijvoorbeeld met Fyvalet®Silage of Erntex CCM.”

Voor een betere conservering van uw CCM-kuil kunt u kiezen voor een Toplaagbehandeling of behandeling van de hele kuil. Dit is afhankelijk van de voersnelheid die u hanteert. Vraag uw varkensspecialist naar de producten en toepassingen.

Meer info?

Wilt u de voederwaarde, mycotoxinengehalte en maalfijnheid bepalen van uw CCM? Of wilt u een inkuilmiddel bestellen voor uw CCM-kuil? Neem dan contact op met uw varkensspecialist of onze klantendienst via info@forfarmers.be