Waar ben je naar op zoek?

Belangrijk: check het circuit van uw brijvoerinstallatie

Tips For Farmers Tips For Farmers12-7-2022

Als uw brijvoerinstallatie niet goed is afgesteld, doseert deze niet wat u wilt. De wijze waarop het circuit is gemonteerd en instellingen in de voercomputer zijn bepalend voor de juiste werking van uw brijvoerinstallatie. Bij een slechte afstelling kan het ene ventiel meer en het andere ventiel minder voer krijgen dan er gevraagd is. Met een negatief technisch resultaat tot gevolg.

1

Juiste meting van circuits – ventielafstanden

Meestal wordt het circuit aangelegd met een diameter van 63 mm (buitenmaat). De inhoud is afhankelijk van de wanddikte. Sommige installateurs werken met een wanddikte van 3.0 mm, andere met een wanddikte van 4,7 mm. Uiteraard is dan de binnenmaat anders en dus ook de inhoud per meter. Hiermee moet je dus altijd rekening houden tijdens het inmeten van het circuit. Elk ventiel zit op een bepaalde afstand van de voercomputer. Een bepaalde hoeveelheid liter brij wordt immers gepositioneerd op basis van weegstaven (afname in kilogrammen) en middels een instelling voor het soortelijk gewicht van het voer (bijvoorbeeld 1,07 kg/l).

2

Zo bepaal je het soortelijk gewicht

Het soortelijk gewicht is vrij eenvoudig te bepalen met behulp van een keukenweegschaal en een fles: je bepaalt eerst het gewicht van de fles geheel gevuld met water (bijv. 1,2 kg). Daarna bepaal je het gewicht van de fles geheel gevuld met de brij (bijv. 1,3 kg). Deel het gewicht van de fles met brij door het gewicht van de fles met water en je hebt het soortelijk gewicht in kg per liter (in dit geval dus 1,3 : 1,2 = 1,08 kg/l). Dit doe je best meerdere malen per jaar, in het bijzonder bij productwisselingen.

Brijvoerinstallatie
3

Voorkom verspilling

Het komt regelmatig voor dat in het hierboven beschreven proces iets over het hoofd wordt gezien waardoor het positioneren niet goed gebeurt. Om dit probleem te ondervangen, wordt dan vaak een extra hoeveelheid voer aangemaakt die achter de voerkolom wordt aangeschoven. Een deel van dit voer blijft achter in het circuit en komt er met het spoelen van het circuit weer uit. Dit leidt tot onnodige verspilling en vergroot bovendien de kans op gisten, vanwege het teveel aan droge stof in de positioneringsweger.

Rekenvoorbeeld:

Stel de benodigde extra voerhoeveelheid is ingesteld op 65 kg.
Bij 3-fase-voedering op 2 circuits en 3 voertijden betekent dit:
3 x 2 x 3 x 65 kg = 1170 kg brij extra per dag.
1170 kg brij x 24% ds = 281 kg droge stof.
Stel dat de door een betere instelling van de ventielafstanden en het soortelijk gewicht de extra voerhoeveelheid gereduceerd kan worden naar 40 kg.
Dan kan maar liefst 450 kg brij of 108 kg droge stof bespaard worden!  

4

Kop en staart van de voerkolom

Valt het op dat het telkenmale bij het eerste en het laatste ventiel dat uitgedoseerd wordt  de droge stof van de brij niet klopt? Dan moet er gekeken worden naar de ventielafstanden van de de kop van de voerkolom = de hoeveelheid extra voer dat wordt vooruitgeschoven bij het positioneren van de kop van de voerkolom en/of de staart van de voerkolom = de hoeveelheid extra voer dat achter de voerkolom wordt aan gedrukt zodat ook uit de laatste ventielen de gewenste brij komt. Het goed inregelen hiervan moet door een installatiespecialist gebeuren.

5

Oplossingen voor ontmenging

Ontmenging tijdens het positioneren van de brij is een aandachtspunt. Ontmenging van een brijmengsel leidt tot een verschil in opname van droge stof en nutriënten.  Dit kan in veel gevallen worden voorkomen met een aanpassing van de voersamenstelling, Een voorbeeld hiervan is toevoeging van dragende componenten die de homogeniteit verbeteren. Aanpassingen in het management, bijvoorbeeld een langere inweektijd van het mengsel kunnen ook een oplossing zijn.

6

Reinig de hele installatie

Afbeelding: MicrosoftTeams-image

Bij Bij de reiniging van het circuit gaat het soms mis. De spoeltank kan een immense broeihaard zijn. De nutriënten in het restvoer vermengd met water in de circuits, warmte, en tijd zijn ideaal voor de ontwikkeling van gisten. Gevolgen door microbiële besmetting als droge stofverlies, voederwaardeverlies, vorming van slechte biogene amiden, voeropname daling hebben een negatieve impact op voederconversie, groei en diergezondheid. De inhoud van de spoeltank moet zo snel mogelijk opgewerkt worden. Zorg er dus voor dat de spoeltank zo veel als mogelijk leegkomt. Liever 3 keer per dag dan 1 keer per dag. Vergeet ook niet de valbuizen eens mee te reinigen!  Met een doelgerichte aanpak met zuur, loog en/of waterstofperoxide kunnen de negatieve effecten goed bestreden worden.