Waar ben je naar op zoek?

1 jaar ULTRA: betere prestaties van vleesvarkens en meer werkgemak

Sectornieuws Sectornieuws14-9-2020

ForFarmers introduceerde in juni 2019 het vleesvarkensconcept ULTRA. Ruim een jaar later kunnen we de eerste tussenstand opmaken. De doelstellingen van het vernieuwde concept waren ambitieus. De praktijkresultaten laten echter zien, dat ULTRA een duidelijk verschil kan maken.

Doelstellingen ULTRA-concept voor vleesvarkens

De hoofddoelstelling van het ULTRA-concept is het verbeteren van het financiële resultaat van uw vleesvarkens. Enerzijds door betere technische prestaties, anderzijds door het optimaliseren van de karkaswaarde. Aangezien er steeds meer diversiteit in keuze van eindberen waar te nemen is, moet het ULTRA-assortiment een antwoord bieden op alle verschillende genotypes. Van groot belang hierin is een verschil in voederopnamecapaciteit. Daarom legt ULTRA enerzijds de focus op het stimuleren van de opname bij dieren met een lagere opnamecapaciteit en anderzijds op het sturen van de opname bij dieren met een hogere opnamecapaciteit. Hoge voederopnames gaan vaak gepaard met een hoger risico op spijsverteringsproblemen. Daarom is aandacht voor een betere maagdarmgezondheid een belangrijk speerpunt in het ULTRA-concept.

Afbeelding: vleesvarkens1

Resultaten monitoren

Technische resultaten optimaliseren is alleen mogelijk als er voldoende cijfers voorhanden zijn. Daarom zijn de accountmanagers van ForFarmers veel bezig met het verzamelen en opvolgen van cijfers. De database aan resultaten is ook een goede manier om een soort autocontrole te doen: worden de juiste voeders ingezet, zien we variaties per seizoen en wat zijn de gemiddelde verschillen in resultaten tussen de meest toegepaste eindberen?

Van techniek naar economie

Uiteindelijk is een financiële optimalisatie het doel van elke vleesvarkenshouder. Er zijn immers veel factoren die een invloed hebben op het saldo.  En per bedrijf kan de doelstelling ook anders zijn.  Dit betekent dat optimaliseren van het bedrijfsresultaat maatwerk is. De accountmanagers van ForFarmers helpen u hier graag mee. ForFarmers biedt ook hulpmiddelen aan om het beste uit uw varkens te halen.

Gemakkelijk werken

Groei, voederconversie en uitbetaling van vleesvarkens zijn economisch gezien de belangrijkste parameters. Het is echter ook van belang dat het vlot draait in de stal: gezonde varkens en rust in de stal. Het ULTRA-concept bevat een aantal innovaties om de vertering te ondersteunen en om de dieren een verzadigd gevoel te geven. Dat zorgt voor een lager risico op agressiviteit. In de cijfers komt een betere gezondheid ook tot uiting. Het sterftepercentage daalde met 0,4 sinds de introductie van ULTRA.

Resultaten na 1 jaar ULTRA

  • Voerconversie:  - 0.05
  • Groei: +25 g/dag
  • Sterfte: - 0.4%
  • Voerwinst per plaats: + €6.50
The Future Of Farming logo