Waar ben je naar op zoek?

Gerst

Afbeelding: E_11320_gerst

Artikelnummer: 11320

Smakelijk en bevordert de darmgezondheid. 

Download productfiche

Productomschrijving

Gerst is een bedektzadige graansoort. Het zaad wordt omgeven door een stevige zaadhuid. Gerst wordt vooral geteeld als brouwgerst voor de productie van bier en whisky. Voergerst wordt als zodanig verbouwd of is brouwgerst die niet aan de strenge specificaties voor brouwgerst voldoet.

Algemene eigenschappen

Gerst bevat naast zetmeel ook relatief meer celwanden dan andere gangbare graansoorten waardoor het van nature al rustiger verteert. Door te malen of te pletten wordt het zetmeel beschikbaar gemaakt voor vertering; naarmate het bewerkte product fijner is, wordt de verteringssnelheid groter.

Toepassing

Op basis van drogestofaandeel in het rantsoen:

  • Biggen: max. 20%
  • Vleesvarkens en zeugen: max. 30%

Opslag & houdbaarheid

  • Gerst kan geblazen of gestort geleverd worden.
  • Het moet droog en niet in direct zonlicht opgeslagen worden in een loods of silo.
  • Condensvorming moet worden voorkomen.
  • Het vochtgehalte mag max. 16% zijn om gerst zonder kwaliteitsverlies langdurig te kunnen bewaren.
  • Bij voorkeur te gebruiken tot 3 maanden na leveringsdatum (zie datum leveringsbon).