Waar ben je naar op zoek?

Bierbostel

Afbeelding: R_71220_bierbostel

Artikelnummer: 71220

Smakelijk product met voor zeugen de optimale energieinhoud. 

Download productfiche

Productomschrijving

Bierbostel komt vrij bij het brouwen van bier. Bij het brouwproces worden de koolhydraten uit het graan (meestal gerst) via tussenstappen gewonnen en gebruikt voor de vergisting tot alcohol. De overblijvende zaadhuid, het eiwit en vet samen is de bierbostel.

Algemene eigenschappen

Bierbostel is een stapelbaar voedermiddel en goudbruin van kleur. Bierbostel is een smakelijk voer en bevordert de darmgezondheid.

Toepassing

Bierbostel is een erg smakelijk en gezond product. Door het hoge eiwit- en ruwe celstof aandeel is bierbostel zeer geschikt voor zeugenrantsoenen. 

Op basis van drogestofaandeel in het rantsoen: 

  • Vleesvarkens 25 tot 45 kg: max. 5%.
  • Vleesvarkens > 45 kg: max. 10%.
  • Zeugen: max. 15%.

Opslag & houdbaarheid

  • Opslaan op een schone en verharde ondergrond of in een betonnen sleufsilo. 
  • Zorg ervoor dat het regenwater afstroomt.
  • Direct na leveren het oppervlak glad afwerken en bestrooien met 2 kg zout per m².
  • De kuil luchtdicht afsluiten met plastic folie en afdekken met een dun zanddek. Indien geen zanddek toegepast wordt, adviseren we het gebruik van strechonderfolie en met zandslurfen het plastic strak te trekken. 
  • Om evt perssapverliezen te voorkomen, kan bierbostel gestort worden op een laag droge bietenpulp.
  • Na inkuilen de kuil minimaal 10 dagen gesloten houden en na openen een voersnelheid van 1-1,5 meter per week aanhouden.
  • Bierbostel kan ook geleverd worden in een slurf, en is, mits goed ingekuild, te gebruiken tot 6 maanden na leveringsdatum (zie datum leveringsbon).