Waar ben je naar op zoek?

Ferm4Farm - de totale fermentatieaanpak

Ferm4Farm is hét fermentatieconcept voor varkensvoer van ForFarmers. Succesfactor van Ferm4Farm is de bijzonder efficiënte, vloeibare melkzuurbacterie met 'Booster'. In combinatie met de allround begeleiding door fermentatiespecialisten en de monitoring- en analysetools van ForFarmers biedt Ferm4Farm een voorspelbaar resultaat: gezonde dieren die tegen lagere voerkosten beter presteren en zo bijdragen aan een hoger en duurzaam rendement in de varkenshouderij.

Efficiënte, vloeibare melkzuurbacterie met 'Booster'

De door ForFarmers ontwikkelde vloeibare melkzuurbacterie werkt sneller door de exclusieve ForFarmers-‘Booster’ die aan de ent-cultuur wordt toegevoegd. Dit zorgt voor een efficiëntere fermentatie en hogere verteerbaarheid van het ferment. De vloeibare melkzuurbacterie zorgt voor maximale vorming van melkzuur, is werkzaam in een breed pH-bereik en bij bijna alle grondstoffen toepasbaar.

Betere diergezondheid en betere technische resultaten

Het smakelijke, zure voer dat door de fermentatie ontstaat, bevordert de gezondheid van de dieren. Melkzuur heeft een positief effect op de microflora van het maagdarmsysteem. Hierdoor ligt het medicijngebruik bij de ForFarmers-klanten die fermentatie toepassen aanzienlijk lager, sommige ondernemers hebben het medicijngebruik met 80% vermindert. Voedingsstoffen worden beter ontsloten en dit leidt tot een 3 tot 5% betere voerconversie. Er komen door fermentatie veel meer grondstoffen beschikbaar die als voer voor varkens kunnen worden ingezet en kan flink op voerkosten worden bespaard. Fermentatie zorgt voor een reductie van de nitraat- en fosfaatuitscheiding, de emissie kan tot wel 25% lager uitvallen. Ferm4Farm levert hiermee een waardevolle bijdrage aan een duurzame varkenshouderij.

Beter financieel resultaat voor de boer

Door Ferm4Farm wordt het bedrijfsrendement op jaarbasis verhoogd. Getallen uit de praktijk leveren het bewijs:

  • +6% per vleesvarkensplaats per jaar
  • +15% per biggenplaats per jaar
  • +10 % per zeug per jaar

De getallen zijn gebaseerd op resultaten van ForFarmers-klanten voor en na inzet van fermentatie.