Zoeken
For the Future of Farming
Ferm4FarmNutrix+ en VIDAMeer informatie over VIDABrijvoerCCM

24-03-2015

Zeugenresultaten laatste jaren spectaculair gestegen

De zeugenresultaten van de ForFarmers Hendrix klanten zijn de afgelopen jaren spectaculair gestegen. De uitdaging is erg groot om ook in 2014 een duidelijke verbetering van de technische prestaties te laten zien.

Groter wordende bedrijven, meer levend geboren biggen, vroeger spenen. Deze ontwikkelingen stellen hoge eisen aan het management op het zeugenbedrijf en aan de kwaliteit van de zeugenvoeders. De zeugenhouderij is topsport geworden…

In 10 jaar tijd van 22 naar bijna 30 gespeende biggen per zeug per jaar

Afbeelding: evolutie productiegetal aangepast

De stijging van het aantal biggen is natuurlijk de belangrijkste reden van de evolutie in het aantal gespeende biggen per zeug per jaar. Deze toenemende toomgrootte legt wel veel druk op het werpproces, en de vitaliteit en het geboortegewicht van de biggen. In de onderstaande grafiek is echter duidelijk te zien dat het % doodgeboren biggen en het % uitval voor spenen binnen de perken blijft. Naast het bedrijfsmanagement speelt de voederstrategie een zeer belangrijke rol om deze technische paramaters te optimaliseren.

 

Afbeelding: evolutie techn result
Overzicht evolutie technische kengetallen

Voederverbruik per gespeende big

Hoe efficënt gaan zeugen om met voeder? Hoeveel kg voeder per zeug is er nodig om topresultaten te behalen? Welke aanpassingen in het voederschema zijn nodig om het technisch resultaat te verbeteren? Inzicht in cijfers kan deze vragen beantwoorden. Zo blijkt uit het overzicht van de resultaten van ForFarmers Hendrix dat de bedrijven uit de top 20 een gemiddeld productiegetal van 32,7 hebben en daarvoor gemiddeld 1173 kg voeder per zeug nodig hebben. Dit betekent minder dan 36 kg zeugenvoeder per gespeende big.

Agroscoop zeugen

Ook de bedrijven die momenteel topresultaten behalen blijven op zoek naar verbeterpunten. Dit vraagt een diepgaande analyse van de technische kengetallen. Met Agroscoop zeugen heeft ForFarmers Hendrix een zeer bruikbaar hulpmiddel om de technische cijfers op een andere manier in beeld te brengen. Zo zien we in het voorbeeld dat op dit bedrijf het gemiddeld aantal gespeende biggen is toegenomen. De verdeling van het aantal gespeende biggen geeft echter veel meer inzicht in de invloed die deze ontwikkeling op de bedrijfsvoering heeft. Zo zien we dat 36 % van de zeugen 14 of meer biggen gespeend heeft in 2014.

Afbeelding: agroscoop 2

De doelstelling van onze klanten is elk jaar een stap vooruit maken. Voor ForFarmers Hendrix is die doelstelling er ook. Jaar na jaar streven we samen naar nog beter resultaten.