Zoeken
For the Future of Farming
Ferm4FarmNutrix+ en VIDAMeer informatie over VIDABrijvoerCCM

07-02-2018

Met het NOVA concept speent u meer biggen bij de zeug

De NOVA zeugenvoeders zijn zeer zorgvuldig getest in de praktijk. Op een 50 tal zeugenbedrijven hebben we alle technische parameters verzameld. De resultaten van deze praktijkproeven laten zien dat u met NOVA meer biggen bij de zeug kunt spenen:

 

Afbeelding: grafiek

In deze tabel ziet u het aantal gespeende biggen per zeug. In de proefgroep (NOVA voeders) is er een duidelijke verschuiving te zien naar de grotere tomen: 12 % meer zeugen die 13 of meer biggen spenen. Gemiddeld werden er in de NOVA voeders groep 0,25 biggen meer gespeend.

Ervaringen van de familie Van Bouwel

Gust en Chris Van Bouwel hebben in Tienen een zeugenbedrijf met ongeveer 650 zeugen en werken in een 4 wekensysteem. Ze hebben 32.3 gespeende biggen per zeug per jaar. De belangrijkste uitdaging op hun bedrijf is zoveel mogelijk biggen per zeug spenen.

"Van een goed zeugenvoeder verwachten wij dat het resulteert in een goede voeropname, een hoger speengewicht en dat er meer biggen bij de zeug gespeend kunnen worden. Daarom deden wij ook mee aan de proef met het nieuwe zeugenvoer van ForFarmers om te zien of we deze resultaten effectief konden halen,” aldus Gust Van Bouwel.

“Na de proef met het nieuwe zeugenvoer hadden we 5% meer zeugen die 13 of meer biggen speenden. Ook de uitval van de biggen was met 1,5% gedaald. Het speengewicht was ook 5% hoger bij de testgroep dan bij de controlegroep, wat duidt op een betere melkproductie. Dus met het nieuwe zeugenvoer halen we de resultaten die we vooropstelden,” vertelt Gust.

De familie Van Bouwel gebruikte 2 fasen lactatievoer tijdens de proef en dat verliep goed. De eerste fase zetten ze in om makkelijk op te starten en de 2de fase voor een goede melkgift.

De overgang van dracht naar lactatievoer verliep vlot. “We merkten eigenlijk geen verschil op bij de overgang, de zeugen bleven het voer vlot opnemen. Ook de voerkwaliteit en structuur van het nieuwe voer is goed. De vezels in het voer zorgen voor een hogere verzadiging met kalmere en meer tevreden zeugen als resultaat,” verduidelijkt Chris. “Het nieuwe voerprogramma is heel makkelijk te volgen en is eigenlijk toepasbaar op elk type bedrijf.”

“Wij zouden het nieuwe zeugenvoer van ForFarmers aan onze collega’s aanbevelen omdat je met een makkelijk voerprogramma veel biggen per zeug kan spenen. Er is een betere melkproductie en de biggen zijn vitaler,” besluiten Chris en Gust.