Zoeken
For the Future of Farming
Ferm4FarmNutrix+ en VIDAMeer informatie over VIDABrijvoerCCM

17-07-2017

Brijvoer, weet wat je weegt!

Afbeelding: Artikel 3_Foto Newsletter_NL

Brijvoerinstallaties werken vaak op basis van weegstaven. De uitdosering van voer wordt bepaald door afname van de weegstaven vooraan in de voederkeuken. Maar veel varkenshouders weten niet precies welke hoeveelheid brijvoer nu precies wordt aangemaakt in de voerweger.

De hoeveelheid brij die wordt aangemaakt hangt af van het merk van de brijvoerinstallatie. Maar algemeen geldt dat de volgende hoeveelheid brij zich in de weger bevindt:

1. Nulpunt: alle kilo’s brij die in de weger achterblijven als het gewicht van de voerweger op nul kg staat.
2. Over te houden kg: de hoeveelheid brij die extra wordt aangemaakt om geen voertekort te hebben bij het uitdoseren.
3. Extra voederhoeveelheid: de hoeveelheid brij die extra wordt aangemaakt en achter de voerkolom wordt gepompt om bij de laatste voederventielen goed te kunnen voeren, d.w.z. dat er geen stuurvloeistof in de troggen komt.
4. Voederbehoefte: de hoeveelheid brij die wordt aangemaakt en daadwerkelijk ook in de troggen wordt uitgedoseerd (ventiel data/voedercurve).

In de praktijk blijkt dat verschillende waarden nogal eens te hoog staan, waardoor er relatief veel vermenging optreedt tussen de mengsels.

Rekenvoorbeeld
Een nulpunt van 80 kg en over te houden 40 kg , betekent dat zich 120 kg voer continu in de weger bevindt.
Op een mengselgrootte van 600 kg brij betekent dit continu een vermenging van 20%. Dit is onacceptabel.
Geen enkele varkenshouder zou toch accepteren dat een voederfirma voer uitlevert waarvan 20% niet bestemd is voor de betreffende diercategorie.
Om dit te verlagen adviseert Joost Leijten om de instellingen kritisch na te kijken. Een flink aantal zaken zijn daarbij van belang, met als uiteindelijk doel de mengsels qua nutriëntvoorziening beter te laten aansluiten bij de betreffende diergroep. Een bijkomend voordeel is dat er minder sprake is van doorenten van gisten. Als er continu vers voer op oud voer wordt aangemaakt, is dit immers een ideale voedingsbron voor het doorgroeien van de gisten. De voerweger telkens leegmaken is wellicht de beste optie, maar komt nog niet vaak voor.

Afbeelding: Artikel 3_Foto Newsletter_NL