Zoeken
For the Future of Farming
Vital

Vital, totaalconcept voor opfok vleesvee

In de praktijk blijken er grote verschillen te bestaan in het bedrijfsresultaat tussen zoogkoeienbedrijven. Het is bekend dat vruchtbaarheid, groei en uitval heel bepalende aspecten zijn in de rendabiliteit van de zoogkoeienhouderij. Daarom ontwikkelde ForFarmers voor de opfok van vleesvee en totaal nieuw concept: Vital, een aanpak die naast praktisch advies ook een aantal unieke producten bevat.

Zoogkoeien
Tussenkalfleeftijd is de belangrijkste parameter voor vruchtbaarheid. In de praktijk zien we tussen de bedrijven verschillen van meer dan 60 dagen. Koeien moeten in goede conditie kalven, zodat ze na kalving snel tochtig worden. De rantsoensamenstelling moet gericht zijn op de conditiescore en zal onder meer ook afhangen van het feit of kalveren gezoogd of met de emmer opgefokt worden.

De laatste 2 maanden van de dracht verdienen weerstand en complete vitaliteit van koe en kalf extra aandacht. Op basis van bloedanalyses hebben wij een nieuw assortiment mineralen in de markt gezet: Minervix. Deze nieuwe lijn mineralen sluit bijgevolg zeer goed aan bij de tekorten die er bij zoogkoeien zijn.

Opfok dikbilkalveren
De doelstelling is voor iedereen duidelijk: actieve kalveren die vlot drinken en goed groeien, en hierdoor dus ook een minimum aan uitval. U moest bewuste keuzes maken op meerdere onderdelen om tot één consistente opfokstrategie te komen: management, voeding (melkperiode / krachtvoerkeuze) en huisvesting. Met de praktische adviezen en producten uit het Vital-concept legt u de basis voor een gezonde en probleemloze opfok.

Jongvee
Jonge vaarzen moeten zo vroeg mogelijk afkalven omdat ze dan sneller productief worden. Het gewicht bepaalt echter wanneer een vaars voor het eerst tochtig wordt. De adviezen en producten uit het Vital-concept zijn gericht op groei en ook op weerstandsverhoging om griep en schurft te voorkomen.