Zoeken
For the Future of Farming
Naar Junior RoséNaar Vital

Het Rosé Concept

Investeren in de rosékalverhouderij kan interessant zijn voor veehouders die actief zijn/waren in een andere tak van de veehouderij. Vaak is de bestaande stalruimte goed aan te passen, waardoor het houden van rosékalveren mogelijk wordt.

Inmiddels zijn er al meerdere voorbeelden van melkveehouders die hun ligboxenstal geschikt hebben gemaakt voor de rosékalverhouderij. Maar ook het ombouwen van varkensstallen en loodsen als huisvesting voor rosékalveren bieden veel mogelijkheden.

Onze vleesveespecialisten kunnen u vrijblijvend adviseren bij de uitvoering van uw plannen.

Gericht advies voor een optimaal rendement
Voordat u daadwerkelijk vleeskalveren gaat houden is het van belang om u goed te laten informeren over de mogelijkheden. Daarbij staan haalbaarheid en rendement van uw toekomstige bedrijfsvoering voorop. Belangrijke aandachtpunten hierbij zijn onder andere:

  • Juiste stalaanpassing en -inrichting
  • Een goede ventilatie en ligcomfort
  • Voeding van de rosékalveren.
  • Wet- en regelgeving
  • Contracten en afzetgaranties