Zoeken
For the Future of Farming
Naar Junior RoséNaar Vital

Feed2Meat

Feed2Meat is de nieuwe standaard in voeradvies. In Feed2Meat bundelen wij onze nieuwste kennis op het gebied van ruwvoer en rantsoenoptimalisatie. In combinatie met onze ForFarmers specialisten en een aangepast assortiment vleesveevoeders krijgt u zo het beste voeradvies. Dit betekent voor u heel eenvoudig tot 75 euro per afmestplaats per jaar extra! Dat is de kracht van Feed2Meat.

Betere inschatting ruwvoer
 • Directe meting met unieke NIRS-ijklijnen zorgt voor nauwkeurige inschatting van de verteringssnelheid van het ruwvoer.
 • Deze NIRS-ijklijnen zijn gebaseerd op de nieuwste maïs- en graslanden.
 • Onderzoek op eigen proefbedrijven (Nederland en Canada).
 • Basis voor een optimale benutting van uw eigen ruwvoer.
Nieuwste kennis voederwaardering
 • Nieuwste kennis van voederwaardering en behoeftes van vleesvee.
 • Gebaseerd op de meest actuele, internationale onderzoeksresultaten.
 • Feed2Meat-rantsoenberekeningsprogramma.
Praktische Rantsoenoptimalisatie
 • Rantsoenoptimalisatie afgestemd op uw bedrijf en doelstellingen.
 • Sturen op gezond vleesvee met de Herkauw- en Verzuringsindex.
 • Proactieve advisering gericht op praktische controlepunten rondom uw dieren.
Feed2Meat voer en voeradvies
 • Verbeterde inschatting van krachtvoergrondstoffen en bijproducten.
 • Aangepast vleesvee assortiment met voeders die beter aansluiten bij (r)uwvoer.
 • Praktisch advies van goed getrainde en opgeleide specialisten.
 • Dit leidt tot optimaal rendement en een scherpere kostprijs.