Zoeken
For the Future of Farming
Naar Junior RoséNaar Vital

Kwaliteitsvlees tegen een scherpe kostprijs!

Afbeelding: vleeskoe

Voor de vleesveehouderij hebben we een sterk assortiment vleesveevoeders ontwikkeld dat u in staat stelt om kwaliteitsvlees te produceren tegen een scherpe kostprijs!

Ons voeder voor vleesvee omvat een breed gamma van producten en productvormen waarmee op basis van dierras, ruwvoerkwaliteit en eventuele bijproducten, een uitgebalanceerd rantsoen kan worden samengesteld, met als resultaat een hoge groei van uw vleesvee met een lage voederconversie. Aan het behoud van een goede gezondheid van uw veestapel is eveneens veel aandacht besteed!

Onder het motto: "Eten, blijven eten - Verteren, blijven verteren" is bij de samenstelling van onze verschillende vleesveevoeders steeds rekening gehouden met een goed evenwicht tussen snel fermenteerbare koolhydraten (droge stof opname) en bestendige componenten (groei). Eveneens is de eiwitoplosbaarheid van het assortiment voeders aangepast in functie van de basisrantsoenen.

Assortiment vleesveevoeders met een zodanige verscheidenheid in energie- en eiwitniveau's, dat u toelaat om de juiste keuze te maken van het meest geschikte krachtvoeder als aanvulling op uw basisrantsoen.
Onze Torrex All Mash voeders zijn mengsels van enkelvoudige grondstoffen zonder meelfractie aangevuld met samengestelde vleesveevoeders.
Deze mengsels van enkelvoudige grondstoffen zonder meelfractie aangevuld met samengestelde vleesveevoeders, bevatten een hoog aandeel maïs/gerstvlokken. Deze vlokmengelingen zijn vooral geschikt voor het afmesten van dikbildieren.
Mengsels van droge pulp en het hoogenergetische vleesveeproduct Torrex Super 26 in verschillende mengverhoudingen.
De Beef Mash voeders zijn mengsels van enkelvoudige grondstoffen aangevuld met samengestelde vleesveevoeders. Breed, inzetbare afmestvoeders voor elk type vleesvee.
Wij hebben de Beefmix lijn speciaal ontwikkeld, om gemengd te voederen aan vleesvee. Deze producten bieden tal van voordelen ten opzichte van eenzijdige grondstoffen.
Bovi Mash voeders zijn mengelingen voor vleeskoeien bestaande uit een meelfractie aangevuld met enkelvoudige grondstoffen en samengestelde vleesveekorrels, verrijkt met extra vitamine/mineraalkorrel.
Finish Beef is een 100% natuurlijke vetkern voor de afmest van vleesvee. Door de geringe bewerkingen en de geoptimaliseerde verhoudingen van alle componenten in Finish Beef bevordert het de smakelijkheid en dus ook de opname.
Ruwvezelmix is een smakelijk, grof gemalen grondstofmengsel waarmee je op een gemakkelijke en veilige manier ruwvoer kunt vervangen.