Zoeken
For the Future of Farming
Naar Junior RoséNaar Vital

Wat wint u door minder te verliezen bij het weiden van ouder jongvee?

Vaarzen boven het jaar hebben een groter opnamevermogen waardoor bijvoedering minder noodzakelijk is indien er kwalitatief vers gras ter beschikking is. Maar zodra een vaars drachtig is, is een beperkte bijvoedering wenselijk.

Bij kalving is een gewicht van 600 kg gewenst. In mei-juni is er meestal een overaanbod aan gras. Vanaf juli daalt het grasaanbod en naar de herfst toe neemt ook de smakelijkheid ervan af. Hoogdrachtige vaarzen hebben op dat moment een bijvoedering nodig met een energiesupplement op de weide. Puur redenerend vanuit de behoefte kunt u dit invullen met een energierijk ruwvoer, nat bijproduct of met een droog mengvoer. Echter door de toename van vruchtvliezen en -water en de groei van het kalf in de baarmoeder treedt al snel een plaatsgebrek op in het magencomplex. Daarom bevelen wij aan om voor een droog product te kiezen waarbij u met weinig volume de extra energie kunt aanbrengen. Minder groeiverlies resulteert in een betere lichaamsconditie. Dit komt ten goede aan de vitaliteit van de pasgeboren kalveren en aan de tochtigheid en drachtigheid van de volgende cyclus.