Zoeken
For the Future of Farming
Naar Junior RoséNaar Vital

Te lage voersnelheid in de maiskuil? Er is maar 1 tip!

In een maiskuil kan gemakkelijk broei en schimmelvorming optreden. De oorzaak hiervan is lucht in het kuilvoer tijdens de bewaring en de vervoedering. Dit is des te meer het geval wanneer de voersnelheid laag is. De indruk bestaat dat de schimmel als het ware ‘vooruit loopt’ in de kuil en 1 à 2 meter achter het snijvlak groeit. Maatregelen ter preventie zijn bijna uitsluitend gericht op het inkuilproces. Maar daar is het nu natuurlijk te laat voor. De kuil nu volledig openmaken en afvlakken om de voersnelheid te vergroten is praktisch niet altijd zo evident.

Er is in een situatie met beperkte voersnelheid eigenlijk maar één goede manier om verliezen aan voederwaarde en smakelijkheid van het voer tegen te gaan. Kies voor een totaal andere voerstrategie in de zomerperiode en maak de kuil gewoon dicht tot de nazomer en spaar in deze periode mais tot aan de nieuwe oogst. Kies een andere voerstrategie in die tussenperiode door krachtvoer te verstrekken, aangevuld met een structuurbron. De meerkosten hiervan worden ruimschoots gecompenseerd ten opzichte van het waardeverlies van een broeiende en schimmelende maiskuil.

Bij het overschakelen naar een krachtvoerrijk rantsoen voor kalveren en jongvee moet u wel een aangepast voer verstrekken. ForFarmers heeft hiervoor in zijn assortiment de Compleet voerlijn.Voor kalveren tot 6 maand hebben we Vita Compleet aan te vullen met een structuurbron of Vita Comfort waarin ook al structuur onder de vorm van kort gehakseld en ontstoft tarwestro verwerkt is. Voor het ouder jongvee hebben we in dit gamma Junior Compleet.