Zoeken
For the Future of Farming
Naar Junior RoséNaar Vital

Hittestress tips bij afmesten van vleesvee

In de zomer neemt de kans op hittestress toe. Minder goede groeiresultaten bij vleesvee in die periode zijn dan ook veelal een gevolg van een periode met hittestress. Door een lagere voeropname vermindert de groei en veelal is de vetbedekking ook beduidend minder goed.

Bij hogere temperaturen lukt het dieren minder goed om warmte kwijt te raken. Belangrijk gegeven hierbij is dat de gemiddelde dagtemperatuur een groter effect heeft dan de minimum en maximum temperatuur. Maar niet alleen de temperatuur, ook de combinatie met luchtvochtigheid bepaalt in welke mate dieren last hebben van hittestress.

De dieren vertonen een lusteloos gedrag en vreten minder. De ademhalingsfrequentie stijgt waardoor ze extra CO2 uitademen. De hiermee gepaard gaande verlaagde concentratie bicarbonaat in het speeksel heeft een verminderde buffercapaciteit van de pens tot gevolg. Naast een lagere opname verloopt de vertering dus ook nog eens minder efficiënt waardoor de totaal benutte energie heel fors kan terug lopen.

Handige Tips

  • Zorg indien mogelijk voor extra koeling.
  • Mest voldoende uit. Een dik pak stromest zorgt voor extra warmte en vocht in de stal.
  • Stimuleer de opname door vaker per dag te voederen of ’s avonds te voeren.
  • Accepteer meer restvoer en verwijder dit ook dagelijks.
  • Verlaag de krachtvoergift met 1 à 2 kg in de zeer warme dagen.
  • Voeder 150 - 200 gram Univit Buffer of RumiBuffer bij per dier per dag.
  • Na de warme periode gaan de dieren ineens veel meer vreten. Als gevolg daarvan neemt de zurenproductie in de pens toe waardoor er meer gevaar voor een subacute pensverzuring is. Het voldoende lang voeren van een buffer na de hittestressperiode is dan ook absoluut aan te raden.
  • Zorg voor maximale beschikbaarheid van fris drinkwater.

Bekijk ook onze hittestresskaart voor vleesvee