Zoeken
For the Future of Farming
Fresh cowTransitieVita compleet

19-10-2016

Ruwvoeders vragen dit jaar een uitgekiende rantsoenberekening

Ruwvoer is nog steeds de basis voor een goed draaiend rantsoen. De gewonnen ruwvoeders van het afgelopen jaar zijn echter van dusdanig verschillende aard dat het zeker de moeite loont om deze goed in beeld te hebben als u vlot wilt melken met goede gehaltes.

Eerste snedes van snel naar traag

De verschillen in resultaten tussen de voorjaarskuilen van 2016 zijn enorm groot en erg afhankelijk van het maaimoment:

 • Vanaf begin mei tot 10 mei kenmerken de kuilen zich door:
  • een hoge voederwaarde
  • zijn gemiddeld iets droger
  • wisselend in eiwit
  • bevatten recordwaardes in suikers
  • een erg hoge passagesnelheid
  • bij een niet aangepast rantsoen zal pensverzuring hier snel om de hoek komen kijken.
 • Vanaf 10 mei was er veel meer neerslag en minder zon waardoor het droge stofpercentage van de in deze periode gemaaide kuilen heel wat minder is. De totale opbrengsten daarentegen zijn in deze periode wel flink toegenomen. Deze kuilen kenmerken zich door:
  • een laag suikergehalte
  • een vrij hoge verzuringsindex
  • er kan echter wel vlot gemolken worden op dit type kuilen op voorwaarde dat er voldoende droge producten in het rantsoen worden opgenomen.
 • Eind mei kenmerken de eerste snedes zich door:
  • hoge NDF en ADL fracties, waardoor de passagesnelheid enorm afneemt
  • deze trage kuilen moeten dus extra gecompenseerd worden met snelle energie en eiwit in het rantsoen om vlot te kunnen melken
  • bijkomend nadeel is dat bij lagere voersnelheid de kans op broei fors toeneemt.

Lagere voederwaarde van zomerkuilen

Zomerkuilen (2de en 3de snedes) van 2016 zijn gemaaid na een overwegend natte periode waarbij de groeiomstandigheden voor het gras prefect waren maar de maaiomstandigheden voor u als veehouder verre van ideaal. Dit resulteert veelal in kuilen met een hoge ruwe celstoffractie maar lager in energie en eiwit. Deze kuilen zitten daarnaast veelal laag in verteringscoëfficiënt van celwanden waardoor het echt wel moeilijker melken is zonder extra correctie op vlak van energie en eiwit.

Tegenvallende maïsopbrengsten

De maïsopbrengsten van 2016 liggen globaal gezien een stuk lager dan voorgaande jaren. De verhouding kolf–plant ligt wel hoger, waardoor gemiddeld gezien de voederwaarde niet echt tegenvalt. Door de krappe voorraad moeten rantsoenen wel extra gecorrigeerd worden met zetmeel om productie en gehaltes in de melk niet onder druk te zetten.

Met behulp van de Feed2Milk kengetallen slaagt ForFarmers erin om van elke kuil de juiste inschatting te maken. Dit resulteert in een voor u voorspelbaar resultaat met gezonde koeien. Bent u nieuwgierig naar wat dit voor u zou kunnen betekenen en wilt u ook de juiste inschatting maken van uw kuilen en rantsoen, neem dan vandaag nog contact op met ForFarmers: 051 33 57 60 – info@forfarmers.be