Zoeken
For the Future of Farming
Fresh cowTransitieVita compleet

25-09-2013

De nieuwe voedingsaanpak voor melkvee: Feed2Milk

Klik hier voor meer informatie

ForFarmers Hendrix introduceert de voedingsaanpak voor melkvee: Feed2Milk. Feed2Milk is gebaseerd op de nieuwste kennis, ervaring en jarenlang (eigen) onderzoek. Op basis van het gedrag van voer in de koe en de behoefte aan voedingsstoffen van de koe, wordt een optimaal rantsoen samengesteld. Het doel? Probleemloos melken met gezonde koeien. Het bijbehorende Feed2Milk-assortiment is per 30 september ingevoerd.

De inschatting van het ruwvoer, de invloed van de inkuilduur van maïs op de verteringssnelheid , MELK (Meer Energie Lacterende Koeien), de pensgezondheid en een optimale voerbenutting zijn de pijlers die Feed2Milk onderscheiden van andere methodes. Daarnaast maakt het Feed2Milk-rantsoenberekeningsprogramma de nieuwe voedingsaanpak eenvoudig en praktisch toepasbaar. De Feed2Milk-voedingsaanpak is vertaald in voerreeksen, geschikt voor elke bedrijfsdoelstelling.

Meer Energie voor Lacterende Koeien
“De nieuwe voedingsaanpak bevat een aantal bijzondere elementen en de combinatie daarvan is uniek in de markt. Er wordt bijvoorbeeld onder meer  gebruik gemaakt van MELK als energiewaarderingssysteem. MELK staat voor Meer Energie voor Lacterende Koeien en geeft de hoeveelheid energie van een voedermiddel weer die de koe werkelijk kan benutten. MELK sluit daarom beter aan bij de werkelijke behoefte van de koe dan VEM.”

Betere inschatting ruwvoer
Een efficiëntere samenstelling van het rantsoen, begint bij een meer nauwkeurige inschatting van het ruwvoer. ForFarmers Hendrix maakt hiervoor gebruik van NIRS-ijklijnen. Deze heeft ze samen met BLGG AgroXpertus ontwikkeld. In deze methode houdt ForFarmers Hendrix rekening met de verteringssnelheid van graskuilen en met de duur dat ruwvoer in de kuil zit. Deze methode is exclusief ontwikkeld voor klanten van ForFarmers Hendrix.

Gezondheid
Een derde belangrijk element van de Feed2Milk-voedingsaanpak is de aandacht voor (pens)gezondheid. Dat wordt in beeld gebracht door de Herkauw- en VerzuringsIndex (HI en VI). Een goede balans tussen die twee is van groot belang, omdat deze zorgt voor een optimale pens-pH en pensverzuring voorkomt. Pensverzuring is immers een grote risicofactor voor een verminderde diergezondheid en vruchtbaarheid. Kortom, met Feed2Milk sturen we op een gezonde pens, voor een betere melkproductie.

Optimale voerbenutting
De voerbenutting wordt weergegeven in het kengetal rantsoenefficiëntie: de hoeveelheid melk die koeien produceren uit één kilogram droge stof. Met Feed2Milk stuurt ForFarmers Hendrix actief op een hogere rantsoenefficiëntie. Dat leidt tot financieel voordeel voor klanten.

Nieuw MELKvee voer assortiment
De Feed2Milk-voedingsaanpak resulteert in een nieuw assortiment met drie reeksen productievoeders en drie reeksen correctievoeders   Elk variërend in samenstelling en toegespitst op verschillende doelstellingen.