Zoeken
For the Future of Farming
Fresh cowTransitieVita compleet

Ligt u net als uw collega robotmelkers wakker van uiergezondheid?

Uit een recente rondvraag bij deelnemers aan de workshop robotmelken blijkt dat een overgrote meerderheid onder u wakker ligt van uiergezondheidsproblemen op zijn bedrijf. Robotmelkers dienen vooral aandacht te besteden aan de hygiëne in de stal willen ze uierproblemen voorkomen. Daarmee verschilt goed uiergezondheidsmanagement op robotbedrijven niet echt van uiergezondheidsmanagement op melkveebedrijven met een conventionele melkstal. Voeding, melktechniek en hygiëne spelen ook bij gebruik van de melkrobot een belangrijke rol in het voorkomen van uierproblemen.   

Stalhygiëne

Wanneer uit bacteriologisch onderzoek van melk blijkt dat omgevingsgebonden mastitisverwekkers een rol spelen, is de stalhygiëne meestal ondermaats. Een hygiënescorekaart kan helpen om een objectief beeld van de uierhygiëne te verkrijgen. Vraag hiernaar bij uw ForFarmers specialist. Ook de technische instelling van de robot kan de oorzaak zijn als er niet goed voorbehandeld wordt. Maar ook koefactoren spelen hierin een rol: onrustige koeien, koeien met te lang haar op de uier en koeien met een minder goede speenplaatsing worden immers niet altijd goed voorbehandeld.

Overdracht voorkomen

Tijdens het melken zelf kunnen mastitisverwekkers via de tepelbekers overgedragen worden. Om overdracht tussen koeien te voorkomen, worden bij alle robotsystemen de tepelvoering na iedere melking doorgespoeld. Bij de hoofdreiniging wordt  gebruik gemaakt van heet water of stoom. Het beste is om dan 3x per dag een hoofdreiniging te doen. Bij sommige merken kan er na elke melkbeurt gebruik gemaakt worden van stoom of heet water. Dit verbruikt echter behoorlijk wat energie, u kunt hier het best selectief en doordacht mee omspringen.

Vaker melken

Vaker melken betekent meer melk en een betere uiergezondheid op voorwaarde echter dat de melkintervallen niet te kort zijn en er voldoende melk per melking aanwezig is. Het streven voor het hele koppel is 2,5 tot 3 melkingen per 24 uur. Veel factoren hebben echter invloed op het gemiddeld aantal melkingen. Actieve koeien en een goed bereikbare robot zijn belangrijk voor frequent robotbezoek. Voeding, stalklimaat en klauwgezondheid beïnvloeden de activiteit van de koeien. Zo heeft een te rijk basisrantsoen of een rantsoen met te weinig structuur een negatieve invloed op het loopgedrag van koeien.  De F2M (Feed to Milk) voedingsaanpak van ForFarmers is er dan ook  op gericht om koeien actief te houden om voldoende robotbezoeken te kunnen genereren. Daarnaast houdt deze F2M voedingsaanpak ook rekening met de passende mineralen invulling om de weerstand van uw koeien en klauwgezondheid op peil te houden. Ook bij hogere temperaturen in de stal (hittestress) neemt de activiteit van koeien af.

Beperk mislukte melkingen

Voorts is het belangrijk dat het aantal mislukte melkingen beperkt blijft. Mislukkingen leiden tot onvolledige melkingen en meer kans op melk uitliggen in de boxen. Dit laatste komt de uiergezondheid absoluut niet ten goede. Robotdata zoals de gemiddelde melksnelheid geven voldoende informatie over het technisch functioneren van uw robot.

Mastitisdetectie

Als (sub)klinische mastitis snel wordt ontdekt, wordt de kans op genezing een pak groter en is het risico op verspreiding veel kleiner. Door de frequente meting van de geleidbaarheid per kwartier kan in een vroeg stadium al mastitis opgespoord worden. Naast mastitisdetectie is controle en aanpak van attentiedieren zeer belangrijk. Als meer dan 15% van de aanwezige dieren als attentie koe geregistreerd staat is het raadzaam om een plan van aanpak op te stellen. Dieren met een langdurig verhoogd celgetal die niet genezen dienen immers niet te lang in het koppel te blijven lopen

Regelmatig controleren van de robot

Robotmelken is een continu geautomatiseerd proces: regelmatig controleren van de robot en de koeien is daarom zeer belangrijk. Met de hulpmiddelen RAP (Robot Analyse Programma) en ROS (Robot Optimalisatie Scan) beschikt de ForFarmers robotspecialist over een aantal unieke instrumenten om de werking en de prestaties van uw robot te beoordelen en te verbeteren. Aan de hand van deze gegevens kan een plan van aanpak opgesteld worden samen met de voedingsspecialist om de uiergezondheid op uw bedrijf te optimaliseren.

Wilt u een Robotanalyse of scan laten uitvoeren op uw bedrijf, neem vandaag nog contact met ons op via onderstaand formulier.