Zoeken
For the Future of Farming
Fresh cowTransitieVita compleet

RAP-analyse zorgt voor een betere benutting melkrobot

Het Robot Analyse Programma (RAP) is een goed hulpmiddel voor het verbeteren van het rendement van de melkrobot. Lees hoe u via dit programma kosten kan terugverdienen en ervaar rap het verschil met RAP…

Kosten terugverdienen
De jaarlijkse kosten bij robotmelken liggen hoger dan bij traditioneel melken. Deze hogere kosten liggen voornamelijk aan de hogere investeringskosten en onderhoudskosten bij robotmelken. Door een hogere productie per koe, een betere voerefficiëntie en meer liters per gewerkt uur kunnen deze extra kosten eenvoudig terugverdiend worden. Daar ligt echter vaak de valkuil: de productie van de koeien is nauwelijks gestegen met de robot en er zijn te veel ophaalkoeien, dus meer werk. Dan kan het Robot Analyse Programma voor u de verbeterpunten opsporen! Daarnaast kan er op hetzelfde moment ook een economische analyse gemaakt worden.

Oorzaken opsporen
Het Robot Analyse Programma analyseert de data die de robot allemaal verzamelt. De melkrobot levert heel veel gegevens van de koeien, maar de praktische vertaalslag daarvan ontbreekt vaak. De AMS-specialist van ForFarmers voert die RAP-analyse uit om in korte tijd duidelijk voor ogen te hebben wat er speelt op een bedrijf. Uiteraard is het ook belangrijk om de stal in te gaan en het rantsoen van de melkkoeien en droogstaande koeien grondig te bekijken.

Instellingen Robot
Vaak zijn het aantal melkingen bepalend voor het succes van een automatisch melksysteem. Het gemiddeld aantal bezoeken moet in verhouding zijn met de productie en het lactatiestadium van de koeien. Het niet halen van het aantal melkingen kan tal van oorzaken hebben, maar is meestal in te delen in enkele categorieën. Mogelijk staan de toelatingsinstellingen van de robot niet optimaal ingesteld of is er verbetering mogelijk op vlak van voerinstellingen. Zowel voor toelating als voer is er geen standaardregel, maar moet er gelet worden op het productieniveau, het afkalfpatroon en of de robot al dan niet volzet is. Uiteraard kan de oorzaak ook liggen bij de koeien zelf, wanneer de gezondheid niet optimaal is. Dat kan dan weer wijzen op verbeterpunten op vlak van rantsoen, krachtvoerkeuze of manier van werken.

Evolutie duidelijk zichtbaar
De grafieken van het Robot Analyse Programma laten een voorbeeld zien waarbij er aanvankelijk teveel koeien beneden twee melkingen per dag zitten. Na aanpassing van de instellingen is duidelijk zichtbaar dat het aantal melkingen boven de twee keer per dag flink is toegenomen. Doordat het aantal melkingen gestegen is, is ook de melkproductie gestegen. Hierdoor daalden de kosten per liter en daalde het aantal koeien dat opgehaald moest worden.
 

Voor Na

Monitoring
Het Robot Analyse Programma signaleert met andere woorden het probleem, daarna moet het uiteraard aangepakt worden. Na 2 à 3 maand volgt er opnieuw een analyse en wordt er gekeken of het vooropgestelde resultaat gehaald is. Zo zorgt de AMS-specialist van ForFarmers samen met RAP dat de melkrobot optimaal benut wordt.

Wilt u ook RAP naar een beter resultaat?
Neem telefonisch contact op met ForFarmers via 051 33 57 60 of vul onderstaand aanvraagformulier in: