Zoeken
For the Future of Farming
Fresh cowTransitieVita compleet

Melk€fficiënt voor Robotbedrijven

Rekenvoorbeeld melkefficiënt

Slimme aanpak voor voer en vee

Het quotum is er af. En dan rijst onmiddellijk de vraag: En wat nu? Hoe moet het nu verder? Hoe kan ik in deze nieuwe marktsituatie meer geld verdienen? Gaan we groeien, of eerst optimaliseren? Groeien is niet zo evident op een robotbedrijf. Maar als je gaat optimaliseren, welk proces ga je dan eerst aanpakken? Melk€fficiënt, onze slimme aanpak voor voer en vee, helpt u hierbij.

Wat is Melk€fficiënt?

Het is niet eenvoudig om de juiste keuze te maken. Het is ook voor ieder bedrijf en voor iedere situatie weer anders. Om te achterhalen wat voor u de beste keuze is heeft ForFarmers een programma ontwikkeld dat u op een snelle en eenvoudige manier inzicht geeft welke de meest interessante optie is in uw situatie. Melk€fficiënt is een totaalaanpak voor melkveebedrijven waarbij veehouders worden ondersteund in het maken van de juiste strategische keuzes. Daarnaast wordt de veehouder ook geholpen met het realiseren van deze doelstellingen. Zo is het mogelijk om efficiënter te produceren en een maximaal voersaldo te halen.

Hoe werkt Melk€fficiënt?

We gaan ons focussen op de processen die we zelf in de hand hebben. Zo onderscheiden we op een melkveebedrijf drie grote processen: melken, jongvee opfok en ruwvoerteelt. Per onderdeel worden de resultaten in beeld gebracht en daarnaast ook onmiddellijk de verbetermogelijkheden. Dit geeft u als veehouder onmiddellijk een correcte weergave van hoeveel extra voersaldo er mogelijks te halen is. Op basis van deze resultaten kan u uw voorkeur bepalen en wordt er een praktisch plan opgesteld om deze doelstellingen te realiseren. Kortom Melk€fficiënt maakt van elk proces een succes !

Wat betekent Melk€fficiënt voor u?

Melk€fficiënt geeft u in één oogopslag een beeld van de verbetermogelijkheden. Zie voorbeeld in bovenstaande grafiek. Dit creëert voor u rust en duidelijkheid omdat u direct weet dat u de juiste en goed onderbouwde keuzes gemaakt hebt voor u en uw bedrijf. Dit zal resulteren in een betere efficiëntie, een hoger voersaldo en meer werkplezier.

Aparte aanpak voor robot bedrijven

Om het melkproces snel in beeld te hebben en verder te optimaliseren heeft ForFarmers voor robot bedrijven twee heel interessante tools ontwikkeld; het Robot Analyse Programma en de Robot Optimalisatie Scan.

Welke processen worden aangepakt?

Met het resultaat uit het Melk€fficiënt Analyse Programma hebt u de juiste keuze kunnen maken. Nu kan het praktisch plan opgesteld worden. Dit doen we aan de hand van onze concepten.

Feed2Milk

Op basis van de Feed2Milk check, voersaldo calculator en de robotscan kunnen we een plan van aanpak opstellen. Dit zal u helpen om de beoogde doelstellingen te halen. Dit kan gaan van meer melk per robot tot een hogere rantsoenefficiëntie. Het resultaat is in elk geval een hoger saldo.

Transitie

Wanneer vruchtbaarheid of de opstart van koeien in de nieuwe lactatie één van de verbeterpunten is, kunnen we aan de hand van de transitiecheck een praktische aanpak neerleggen. Ook dit zal u helpen om uw resultaten verder te verbeteren.

Vita

De ‘Vita start beter check’ helpt u om tot een succesvolle en tevens eenvoudige opfok te komen. Het zal de afkalfleeftijd van uw vaarzen verlagen. Maar nog belangrijker, de vaarzen zullen het gewenste gewicht hebben bij afkalven en meer melk produceren vanaf de eerste lactatie. Ook dit proces haalt het saldo op uw bedrijf aanzienlijk omhoog.

Ruwvoer+

Met de ruwvoerscan en een bemestingsplan op maat hebben we alle wapens in huis om u te laten slagen in uw opzet. Meer droge stof opbrengst en kwalitatiever ruwvoer telen per hectare. Dit betekent voor u in de eerste plaats minder ruwvoertekort en vooral ook een beter voersaldo.