Zoeken
For the Future of Farming
Fresh cowTransitieVita compleet

Hoe is het loopgedrag van mijn koeien in het begin van de lactatie?

Het is belangrijk om het aantal melkingen per koe steeds weer te optimaliseren in functie van het lactatiestadium. Een nieuwmelkte koe (<  90 dagen) moet minimaal drie maal per dag naar de robot komen, wat een goed signaal is van een vlot loopgedrag en van een frequente voeropname of een goede verdeling van de krachtvoeropname over 24 uur.

Verschillende facetten bepalen echter het loopgedrag van deze pas gekalfde koeien :

Zo is er in eerste instantie het rantsoen zelf. Een rantsoen met te weinig structuur en prik zal zorgen voor lomere koeien waardoor de robotbezoeken afnemen. Anderzijds kan het rantsoen ook te snel zijn als gevolg van hogere afbraaksnelheden van zowel maïs als gras waardoor de kans op pensverzuring toeneemt. De pensgezondheid van koeien wordt bepaald door het evenwicht tussen zuurproductie enerzijds en herkauwactiviteit anderzijds. Om dit evenwicht zichtbaar te maken en te kunnen sturen zijn er door ForFarmers unieke penswerkingsindexen ontwikkeld: De Verzurings Index (VI) wordt bepaald door de hoeveelheid conserveringszuren die in het voer aanwezig zijn en de snelheid waarmee het voer in de pens wordt afgebroken. De Herkauw Index (HI) wordt met name bepaald door de deeltjeslengte en de afbreekbaarheid van de celwanden. Hierdoor geeft de Herkauw Index dus de maat van pensbuffering aan.

Eveneens van groot belang is de periode van droogstand om de koe voor te bereiden op een nieuwe lactatie. Niet alleen bekende problemen rond afkalven zoals uierontstekingen, kalfziekte, baarmoederontsteking, ophouden van nageboorte of slepende melkziekte vinden hun oorsprong in de transitiefase. Ook structurele problemen met vruchtbaarheid of zelfs klauwproblemen kunnen met goed transitiemanagement voorkomen worden. Net daarom is er door ForFarmers een specifieke transitieaanpak ontwikkeld voor uw droge koeien. Deze transitieaanpak bestaat uit praktische adviezen en onderscheidende producten die hun kracht dagelijks in de praktijk bewijzen.

Echter de instellingen voor toegang tot de robot, evenals de stalbezetting en vrije tijd op de robot moeten dusdanig in orde zijn dat koeien in begin lactatie ook vlot naar de robot kunnen komen.

Al deze verschillende facetten die een rol spelen bij het loopgedrag van koeien in het begin van de lactatie kunnen door onze robotspecialisten visueel in kaart gebracht worden door gebruik te maken van speciaal hiervoor ontwikkelde programma’s:  ROS en RAP zijn daarom onmisbaar geworden voor u als veehouder die ernaar streeft om koeien zo vlot mogelijk naar de robot te laten lopen.