Zoeken
For the Future of Farming
Fresh cowTransitieVita compleet

Hoe denken uw collega robotmelkers?

Op het symposium robotmelken van ForFarmers kreeg een panel robotboeren enkele vragen voorgeschoteld. Maar ook de aanwezigen in de zaal konden hun stem laten horen. De resultaten waren verrassend.

Een panel van 4 robotmelkers uit alle windstreken van Vlaanderen kreeg vier vragen voorgeschoteld waarop ze elk hun visie konden geven. Maar ook de aanwezigen in de zaal lieten via stemkastjes hun stem horen. De vragen waren zeer divers. Zowel de toekomst als robotmelker en het gebruik van data en voeding kwamen aan bod. Na elke vraag kon het publiek zijn stem uitbrengen. Daarna gaf elk panellid zijn antwoord op de vraag en legde zijn visie aan het pulbiek uit. Daarna mocht het publiek een tweede keer stemmen en zo hun mening eventueel herzien. Hieronder leest u de resultaten:

Vraag 1: Wat wilt u doen in de toekomst

58% van de aanwezigen wil zijn huidige situatie eerst optimaliseren. Terwijl 30% meer melk wil met hetzelfde aantal koeien. Slecht 10% wil nog verder doorgroeien op dit moment. Dit betekent dat dus bijna 90% van de aanwezigen niet onmiddellijk significant meer koeien wil gaan houden, maar eerst alles beter wenst te doen.

Vraag 2: Hoe gaat u om met de beschikbare data op uw bedrijf?

Op deze vraag waren de antwoorden mooi verdeeld. 1/3 analyseert de beschikbare data regelmatig zelf. Terwijl ook 1/3 van de aanwezige robotmelkers deze data bundelt en deze dan bespreekt met een extern persoon. De overige 31% gaf aan dat ze op dit moment nog veel te weinig doen met de beschikbare gegevens en er in de toekomst wel meer willen uithalen.

Vraag 3: Wat vind u van het krachtvoerverbruik op uw bedrijf?

5% van de aanwezigen gaf aan dat ze meer krachtvoer verbruiken nu ze met de robot melken. Nog eens 5% van de robotmelkers wil minder krachtvoer gaan voeren om kosten te sparen. 19% zegt dan weer dat het aantal kg krachtvoer per 100l melk niet gestegen is sinds ze met een robot melken. Maar frappant was wel dat 69% van de aanwezigen meer krachtvoer wil gaan voeren als het saldo/koe/dag dan ook gaat stijgen.

Vraag 4: Op welk vlak verwacht u in de toekomst het meeste ondersteuning?

De antwoordmogelijkheden waren zeer divers op deze vraag. En die mogelijkheden werden door het publiek ook ten volle benut. 16% wil ondersteuning om de kwaliteit van hun ruwvoer te verbeteren terwijl 33% het liefst ondersteuning krijgt om de voeding van de koeien te optimaliseren. 28% gaf dan weer de voorkeur aan advies bij het analyseren van de data. 31% is meer op zoek naar een sparringpartner om de juiste strategische beslissingen te nemen op hun bedrijf.

Een gevarieerde maar zeer leerzame enquête. Ook de antwoorden waren zeer divers. Zo leren we dat iedere situatie op een bedrijf anders is maar dat deze ook blijft evolueren. ForFarmers wil voor al deze situaties de juiste partner zijn. Want zoals onze missie luidt: we doen wat we doen voor ‘The Future of Farming’.