Zoeken
For the Future of Farming
Fresh cowTransitieVita compleet

Hittestress komt vaker voor dan we denken

In de zomer kan rundvee flink last hebben van de hitte, vaak al eerder dan we denken. Dit heeft behoorlijke gevolgen voor de technische resultaten. Bij melkvee veroorzaakt hittestress melkproductie- en gehaltedaling, verhoging van het celgetal en een verminderde vruchtbaarheid. Ook zullen de koeien minder actief zijn, met meer ophaalkoeien tot gevolg. Daarom geven we graag enkele tips om hittestress te voorkomen. 

klik op de afbeelding om te vergroten

Omgevingstemperatuur
Bij hogere temperaturen lukt het dieren minder goed om warmte kwijt te raken. Belangrijk gegeven hierbij is dat de gemiddelde dagtemperatuur een groter effect heeft dan de minimum en maximum temperatuur. Maar niet alleen de temperatuur, ook de combinatie met de luchtvochtigheid bepaalt of en in welke mate dieren last hebben van hittestress.

Effecten op dierprestaties
De dieren vertonen een lusteloos gedrag en vreten minder doordat de passagesnelheid van het voer daalt. De ademhalingsfrequentie stijgt waardoor ze extra CO2 uitademen. De hiermee gepaard gaande verlaagde concentratie bicarbonaat in het speeksel heeft een verminderde buffercapaciteit van de pens tot gevolg. Naast een lagere opname verloopt de vertering dus ook nog eens minder efficiënt waardoor de totaal benutte energie veel minder wordt. Dit veroorzaakt bij melkvee een melkproductie- en gehaltedaling, verhoging van het celgetal en een verminderde vruchtbaarheid. Op robotbedrijven komt daar nog eens bij dat de koeien minder vlot naar de robot komen. Dus, dat betekent voor u als veehouder ook nog eens extra werk. Op lange termijn kan hittestress nefast zijn voor de klauwgezondheid. En dit is dikwijls maar 2 tot 3 maand later zichtbaar.

Maatregelen bij kans op hittestress
Goed ventileren, voldoende fris water beschikbaar stellen en voermomenten aanpassen zijn enkele algemene maatregelen. Pas bij kans op hittestress zo nodig ook het voermanagement aan. Accepteer minstens 5 % restvoer. Veeg regelmatig het voer voor het voerhek aan om de opname te stimuleren. Voorkom broei in het rantsoen en verlaag tijdelijk het krachtvoer. Deze maatregelen zijn echter niet altijd voldoende om de gevolgen van hittestress te voorkomen. Er zijn veelal ook rantsoenmaatregelen nodig! Die moeten enerzijds gericht zijn op het ondersteunen van een goede penswerking en anderzijds op het zorgen voor een extra energieboost. ForFarmers ontwikkelde enkele producten die de dieren helpen om makkelijker de zomer door te komen. Om de penswerking te ondersteunen gaat de voorkeur uit naar buffers met levende gisten. Levende gisten nemen zuurstof weg uit de pens (beter milieu voor de pensbacteriën) en nemen ook suiker op uit de pensvloeistof (minder kans op verzuring). Univit Buffer is hiervoor een zeer geschikt product. Om de energievoorziening op peil te houden is het voeren van propyleenglycol en het verstrekken van extra B vitamines aangewezen. Hiervoor is Glucolac Plus een perfect energiesupplement.

Univit Buffer
Bevat o.a. levende gisten, natriumcarbonaat, zeealgenkalk en magnesiumoxide. Daardoor krijg je een zeer brede bufferende werking. Hierdoor herstelt de zuurtegraad in de pens en kan pensverzuring voorkomen worden.

  • Adviesdosering: 200 g per dier per dag.
  • Periode: start hittestress tot 10 dagen na de hittestress.

Glucolac Plus
Bevat propyleenglycol en extra vitamine B. Dit zorgt voor de nodige energieboost en verbetert de pensflora activiteit.

  • Adviesdosering: 250 - 500 g per dier per dag afhankelijk van de mate van hittestress.
  • Periode: start hittestress tot 5 dagen na de hittestress.