Zoeken
For the Future of Farming
Fresh cowTransitieVita compleet

Fresh Cow, een opvallende vruchtbare start

Fresh Cow is dé unieke voedingsaanpak voor melkkoeien tijdens de start van de lactatie. In deze periode legt u met behulp van specifieke voeders en managementadviezen de juiste basis voor een succesvol verloop van de lactatie. Dit resulteert in minder conditieverlies en een sterke verbetering van de gezondheid en vruchtbaarheid van uw koeien.

Energiebalans en conditieverlies
Ruim 80% van de problemen tijdens de lactatie ontstaat in de transitieperiode. Een belangrijke oorzaak is een te sterke negatieve energiebalans, waardoor koeien te veel conditie verliezen direct na afkalven. Het gevolg: o.a. slepende melkziekte en een verminderde weerstand, waardoor ook de gezondheid en vruchtbaarheid sterk afnemen. Conditieverlies leidt bovendien tot meer uitval, een langere tussenkalftijd en een lagere rantsoenefficiëntie. Daarnaast nemen de diergezondheidskosten en hoeveelheid arbeid toe.

De werking
Gerichte rantsoenadviezen en de inzet van Fresh Cow voeders met specifieke toevoegingen zorgen ervoor dat de negatieve energiebalans (NEB) vermindert. Koeien blijven hierdoor beter in conditie. Dit verbetert de weerstand en gezondheid en zorgt ervoor dat uw koeien weer sneller in de vruchtbaarheidscyclus komen.

Praktijkervaringen
Veehouders die deze aanpak al toepassen zijn enthousiast. Ze geven aan dat Fresh Cow resulteert in minder conditieverliesgezondere koeien en een sterk verbeterde vruchtbaarheid.