Zoeken
For the Future of Farming
Fresh cowTransitieVita compleet

Bijna 70% van de melkveehouders wil jongvee opfok verbeteren

Eerder afkalven en lager vervangingspercentage levert 19.000 euro extra voersaldo op

Op basis van data van 600 Melk€fficiënt-analyses bij melkveehouders constateert ForFarmers dat voor 68% van de boeren het verlagen van de afkalfleeftijd van de vaarzen, verlaging van het vervangingspercentage óf een combinatie van beide, financieel de meest interessante maatregel is om het voersaldo te verhogen.

Voor een bedrijf met 100 koeien, 8.500 kilogram melk per koe en zeven stuks jongvee per tien melkkoeien als uitgangspunt betekent het verlagen van de afkalfleeftijd van 26 naar 24 maanden, ruim 10.000 euro aan extra voersaldo. Combineert dit bedrijf verlaging van de afkalfleeftijd met verlaging van het vervangingspercentage met 5%, dan levert dit bijna 19.000 euro aan extra voersaldo op.

Meer belangstelling voor jongveeopfok

De vraag naar kennis en advisering op het gebied van jongveeopfok is het afgelopen jaar sterk toegenomen. De jongveespecialisten van ForFarmers ontvangen merkbaar meer vragen over het verbeteren van de groei van jongvee, om zodoende de afkalfleeftijd te verlagen. Door een hogere jeugdgroei bereiken vaarzen eerder hun inseminatiegewicht, waardoor ze eerder kunnen afkalven. Een hogere groei tijdens de melkperiode, te realiseren met een intensief melkschema, resulteert bovendien in een hogere melkproductie op latere leeftijd.

Guy Verhulst, jongveespecialist bij ForFarmers licht toe: “Veehouders beseffen dat er nog veel verbetering te behalen is bij de jongveeopfok, maar ze hebben geen idee hoe groot het verborgen rendement is. Melk€fficiënt maakt dit voor iedere bedrijfssituatie in één oogopslag duidelijk. Voor het verbeteren van de jongveeopfok is het van belang om per bedrijf een praktisch plan van aanpak te maken. Dit, in combinatie met onze Vita-aanpak voor de opfok van jongvee, geeft op ieder melkveebedrijf de beste strategie.”

Dit is ook de reden waarom ForFarmers inzet op het intensieve melkschema. Zo realiseert u de potentiële groei van de kalveren. Als we dan de behoefte van het kalf, waar we 750g-800g/groei/dag van verwachten, gaan afzetten tot de hoeveelheid kunstmelk die er gevoerd moet worden, dan komen we uit op ongeveer 1kg melkpoeder per dag. Dit kunt u gemakkelijk bereiken door een voldoende hoeveelheid aan een voldoende hoge concentratie kunstmelk te gaan voeren. We spreken dan over 6 liter melk per dag aan een dosering van 160 gram poeder per aangemaakte liter melk. Dit betekent dus: 840g water + 160g poeder = 1l kunstmelk.

ForFarmers heeft ondertussen al voldoende ervaring met het intensief voerschema en we hebben dit ook in een schema gegoten dat op bedrijfsniveau toepasbaar is.

Wilt u meer weten over intensief voeren of over Melk€fficiënt, neem dan vandaag nog contact op met uw accountmanager of met onze klantendienst op 051 335 760 - info@forfarmers.be, of vul onderstaand contactformulier in.