Zoeken
For the Future of Farming
Fresh cowTransitieVita compleet

Help! Ruwvoertekort!

2016 gaat de geschiedenisboeken in als een zeer moeilijk jaar voor ruwvoerwinning. Dit alles heeft gevolgen voor de ruwvoervoorraden op veel bedrijven. Verschillende melkveebedrijven krijgen in de komende periode te kampen met ruwvoertekorten. Welke manieren zijn er om dit ruwvoertekort op te vangen? De ForFarmers specialisten hebben verschillende mogelijkheden om op uw bedrijf de passende oplossing te bieden.

Jongvee op stro en krachtvoer

Als bedrijven kampen met ruwvoertekorten wordt vaak eerst ruwvoer bespaard bij het jongvee. Met Vita Compleet kunnen kalveren tot 6 maanden probleemloos opgefokt worden met alleen krachtvoer, stro en of hooi ad lib naast water. Beschikt u niet over kwalitatief goed hooi of stro of kiest u eerder voor arbeidsgemak, dan heeft ForFarmers ook daar de passende oplossing voor. Met Vita Comfort heeft u een all-in-one mengsel voor kalveren tot 5 à 6 maanden. Met dit systeem geeft u uw kalveren een gehakseld stro-krachtvoer-melasse mengsel om ad lib te verstrekken naast water.

Ook ouder jongvee doet het perfect op een systeem van enkel krachtvoer en stro. Met Junior Compleet heeft ForFarmers immers een krachtvoer samengesteld dat reeds gedurende meer dan 5 jaar zijn degelijkheid bewezen heeft op tientallen bedrijven met groeiresultaten van meer dan 1 kg groei per dag.

Droge koeien

Een andere optie om ruwvoer te besparen is droge koeien op een rantsoen van stro en krachtvoer zetten. Met Droogstand Compleet naast vers smakelijk stro ad lib kunt u op een zeer eenvoudige manier droge koeien zeer goed voeren. De beste resultaten met dit systeem worden gehaald door het krachtvoer via een voercomputer te verstrekken of krachtvoer 3 x daags te voederen aan het voerhek.

Ruwvezelmix

Ook voor melkgevende dieren kan een deel van het ruwvoer vervangen worden door een grof gemalen grondstoffenmengsel. Ruwvezelmix brengt zowel energie, eiwit als ruwe celstof aan. Deze mix zorgt vanuit zijn specifieke samenstelling voor een veilige penswerking waardoor er tot 5 kg van verstrekt kan worden. 1 kg ruwvezelmix komt overeen met ongeveer 3 kg maïs- en of graskuil. Bij vervanging van maïskuil is het wel aangewezen om voldoende aandacht te schenken aan het zetmeelniveau van het rantsoen om productie en gehaltes niet onder druk te zetten.

Wil u ook graag de mogelijkheden bekijken om ruwvoer te sparen op uw bedrijf, neem dan vandaag nog contact op met uw vertegenwoordiger of rechtstreeks met ForFarmers via onderstaand contactformulier.

Ruwvoer sparen