Zoeken
For the Future of Farming
Fresh cowTransitieVita compleet

Harder Melken met gezonde koeien

De strategie bij veel melkveehouders verandert nu de opbrengstprijzen voor melk de goede richting weer lijken uit te gaan. Een grote meerderheid onder u wil de melkproductie per koe verhogen om op die manier een hoger voersaldo te realiseren. Harder melken kan door één of een combinatie van onderstaande voerstrategieën toe te passen.

1. Geconcentreerder krachtvoer 

  • Overschakelen op een geconcentreerder krachtvoer kan eenvoudigweg via een hogere energetische voerlijn. Zo kunt u schakelen van een Prima-lijn naar een Optima-lijn of van een Optima-lijn naar een Maxima-lijn binnen het ForFarmers assortiment.
  • Een andere mogelijkheid zijn de Fresh Cow voeders. ForFarmers ontwikkelde 3 lactatiestarters die in functie van uw behoeftes ingezet kunnen worden voor koeien tot 100 dagen in lactatie. Zo realiseren opstartende koeien een hogere melkproductie met behoud van hun conditie. Daarnaast ontwikkelde ForFarmers ook een zeer geconcentreerd productievoer: Maxima Kwadraat. De samenstelling op basis van geleidelijk afbreekbare energie uit zetmeel en celwanden, in combinatie met propyleenglycol en bestendig eiwit, zorgt ervoor dat koeien hogere producties kunnen realiseren met behoud van gehaltes. Door zijn zeer hoge concentratie aan energie en eiwit is dit topvoer uitermate geschikt om hard te melken.
  • Een derde mogelijkheid om het rantsoen te concentreren is het gebruik van vetbronnen. MilkPower HF180 en MilkPower CS 181 bevatten pensbestendige vetten. Deze vetten zorgen op een veilige en gemakkelijke manier voor een hogere energieopname en realiseren dus onmiddellijk een hogere melkproductie.

2. Meer kg’s krachtvoer

Het verstrekken van grotere hoeveelheden krachtvoer per koe verdringt een deel ruwvoer in het rantsoen wat voor veehouders met krappe ruwvoervoorraden erg gunstig kan zijn. Om aan deze wensen te voldoen heeft ForFarmers de Plus-lijn ontwikkeld. Deze lijn is samengesteld op basis van rustig verteerbare grondstoffen met als doel de potentiële melkproductie van uw koeien maximaal te benutten. Daarnaast bevatten de voeders van de Plus-lijn ook een buffercomplex als preventieve ondersteuning.

3. Vervanging krachtvoer

Een derde manier om harder te melken is het verhogen van de voederwaarde van het basisrantsoen. Dit kan door gebruik te maken van een ruwvoervervanger. ForFarmers ontwikkelde hiervoor Ruwvezelmix. Dit is een mengsel van grof gemalen grondstoffen met een ruw eiwitniveau dat gelijk is aan het eiwitniveau van het basisrantsoen, zodat er geen bijkomende eiwitcorrector nodig is. Daarnaast is Ruwvezelmix ook geschikt voor bedrijven die met een ruwvoertekort kampen. Het kan naast het gebruik in melkveerantsoenen ook perfect ingezet worden in jongveerantsoenen.

4. Ruwvoerkwaliteit

Ook het verhogen van de ruwvoerproductie enerzijds en het verbeteren van de ruwvoerkwaliteit anderzijds kan een eerste stap betekenen naar harder melken in de nabije toekomst. De ruwvoerspecialist van ForFarmers vertelt u graag meer over de Ruwvoer+ aanpak waarin een verbetering van uw ruwvoerkwaliteit en of  -opbrengst centraal staan.

5. Drie maal per dag melken 

Een laatste manier om harder te melken is overstappen van tweemaal naar driemaal per dag melken. Dit resulteert met name bij vaarzen in een productieverhoging van 10%. De keuze voor deze maatregel  wordt echter voor een groot deel bepaald door de aanwezige arbeid op uw bedrijf.

Melk€fficiënt 

Om het effect van de gekozen strategie op uw voersaldo door te rekenen maakt de ForFarmers specialist gebruik van het rekenprogramma Melk€fficiënt. Met behulp van dit rekenprogramma krijgt u onmiddellijk inzicht in de evolutie van uw voersaldo en kan u gemakkelijk bepalen welke strategie de beste is om toe te passen op uw bedrijf. Voersaldo staat immers centraal bij hard melken.