Zoeken
For the Future of Farming
Fresh cowTransitieVita compleet

80% van de problemen ontstaat tijdens de droogstand

1 zieke koe vraagt meer tijd dan 10 gezonde koeien. Daarbij komt ook nog de extra en vroegtijdige uitval van koeien én de lagere melkproductie. 80% van alle problemen vindt zijn oorsprong in de droogstand. Een goed en uitgebalanceerd droogstandsrantsoen kan dus de meeste problemen voorkomen.

Verschillende soorten problemen

De meest voorkomende ziektes in de lactatie kan u gemakkelijk opdelen in 4 categorieën;

  • Metabole stoornissen,
  • Uierontstekingen,
  • Vruchtbaarheid,
  • Klauwproblemen.

Al deze aandoeningen leiden tot het slecht opstarten van de koeien, negatieve energiebalans en zelfs veelal tot kleine kalveren die moeilijk drinken. Deze problemen vinden hun oorsprong in een verkeerd uitgebalanceerd droogstandsrantsoen en kunnen op hun beurt makkelijk ingedeeld worden in 3 categorieën:

  • Te hoge/ lage energie opname
  • Te lage/hoge eiwitvoorziening
  • Verkeerde mineralen-, spoorelementen- en vitamine voorziening.

Metabole stoornissen

De meest voorkomende metabole stoornissen zijn lebmaagverdraaiing, melkziekte en ketose. Dit zijn qua melkverlies en secundaire gevolgen ook de schadelijkste ziektes. Een lebmaagverdraaiing heeft vooral met DS-opname te maken. Melkziekte heeft dan weer eerder met de Ca-voorziening te maken. Te veel calcium voeren in de droogstand is hier vaak de aanleiding van het probleem. Ketose komt al voor op het einde van de droogstand bij koeien die te weinig ds opnemen en net na het kalven bij koeien die teveel afmageren. Ook hier kan een goed droogstandsrantsoen wonderen doen.

Uierontstekingen

In de praktijk zien we nog vaak een verhoging van celgetal of uierontsteking kort na het afkalven. Ook hier is de oorzaak terug te linken naar het droogstandsmanagement. De juiste mineralen, spoorelement en vitamines zijn hier van cruciaal belang.

Vruchtbaarheid

Een goede vruchtbaarheid zorgt voor een kortere tussenkalftijd. Daardoor kunnen de gemiddelde dagen in lactatie tussen de 150 en 180 blijven wat zal resulteren in een continu goede melkproductie. Een goede vruchtbaarheid begint met het goed afkomen van de nageboorte. De nageboorte moet binnen de 12u na kalven volledig afkomen. Op die manier kan het geboortekanaal zich snel terug afsluiten.

Klauwproblemen

Op bijna elk melkveebedrijf zijn er wel klauwproblemen aanwezig. Een groot deel van deze klauwaandoeningen is een secundair gevolg van andere problemen. Dan denken we vooral aan bevangenheid, witte lijndefect, zoolbloedingen of zoolzweren. Maar al te vaak wordt pens verzuring als de boosdoener gezien en gaan we bijsturen in het rantsoen van de lacterende koeien. Echter, veel vaker is de oorzaak te herleiden naar de droogstand. De droge stof opname van een goed droogstandsrantsoen is hierbij cruciaal.

Een goed droogstandsrantsoen en droogstandsmanagement is cruciaal voor een goede melkproductie. Het zal zorgen voor weinig zieke koeien, minder uitval en meer werkplezier. Om de droogstand goed te kunnen evalueren heeft ForFarmers de transitiekaart ontwikkeld. Vraag ernaar bij uw accountmanager of via onze klantendienst op 051 33 57 60 - info@forfarmers.be