Zoeken
For the Future of Farming
Forza vleeskuikensvoedersForza Feet Fit vleeskuikensvoedersOpfok en VB

20-12-2012

Introductie stelsel verantwoorde mestafzet

Bij de introductie van het wetsvoorstel “verantwoorde mestafzet” is aangekondigd dat het wetsvoorstel op 1 januari 2013 in werking treedt. Inmiddels wordt er in de wandelgangen volop gediscussieerd over deze datum. Daarnaast zijn na de introductie van het wetsvoorstel een aantal wijzigingen aangekondigd. In dit document is de laatste stand van zaken voor u op een rij gezet.


Wat staat er in dit document:

  • Wetsvoorstel “Invoering stelsel verantwoorde mestafzet”
  • Stand van zaken wetsvoorstel “ invoering verantwoorde mestafzet”
  • Mestverwerkingsovereenkomst (MVO)
  • Regionormen
  • Vervangende verwerkingsovereenkomst (VVO)
  • Vrijstelling verwerkingsovereenkomst
  • Mestplaatsingsovereenkomst (MPO)
  • Vervallen dierrechten
  • Stelsel van gebruiksnormen