Zoeken
For the Future of Farming
Advies

18-11-2014

Maagscore: sleutel tot goede darmgezondheid

Een goed werkende maag is voor een leghen de basis voor een goede darmgezondheid. En als de darmgezondheid op orde is, zijn de hennen gezond. Om de status van de maag te beoordelen heeft ForFarmers - in samenwerking met Nutreco R&D en de Gezondheidsdienst voor Dieren – een nieuw en uniek instrument ontwikkeld: de Maagscore. De Maagscore is een welkome aanvulling binnen VitaFocus, de voedingsaanpak voor leghennen van ForFarmers.

Met de Maagscore kan de ontwikkeling van de klier- en spiermaag worden beoordeeld als de hennen rond de 20 weken oud zijn. Een goed ontwikkeld magenpakket is de basis voor een gezonde darm en een efficiënte benutting van voedingsstoffen. Dat zorgt op zijn beurt weer voor gezonde leghennen die langer gehouden kunnen worden. Met de Maagscore kan een pluimveehouder nog beter de vinger aan de pols houden als het gaat om de gezondheid van het koppel en de uiteindelijke prestaties.

Extra winst met VitaFocus
In VitaFocus, de voeraanpak voor leghennen van ForFarmers, staat de behoefte van de hen centraal. Extra focus ligt er op de maag- en darmgezondheid. Verschillende voerlijnen zorgen ervoor dat een pluimveehouder makkelijk kan schakelen, in het geval de hennen net iets meer of minder van een bepaald ingrediënt nodig hebben. Daarnaast werkt VitaFocus met verschillende fasen die aansluiten bij de productie van de hen. Zo ontstaat een fijnmazig voernetwerk waaruit de legpluimveehouder samen met de accountmanager of technisch specialist van ForFarmers het beste kan kiezen. Doelstelling daarbij is het langer houden van hennen met behoud van ei- en schaalkwaliteit. Op die manier is er voor legpluimveehouders extra winst te behalen.

Meer info over de Maagscore