Zoeken
For the Future of Farming
Advies

Duurzame koppels door te voeren naar behoefte

Testen Split Feeding

Onder begeleiding van specialisten van ForFarmers zijn op dit moment een aantal bedrijven dit concept, het zogenoemde Split Feeding, aan het testen. Deze bedrijven zijn geschikt om Split Feeding toe te passen doordat ze beschikken over twee silo’s per stal, een silo- of doorstroomweger en automatische voeromschakeling.

Bij een leeftijd van ongeveer 50 weken wordt het Split Feeding-concept toegepast. Daar zijn twee redenen voor: aan de ene kant worden de eieren vanaf dat moment groter. En daarmee neemt ook oppervlakte van de eierschaal toe. Daarnaast neemt bij de hen de effectiviteit van kalkafgifte vanuit de beenderen ten behoeve van het ei af. Hierdoor heeft een hen vanaf 50 weken behoefte aan extra calcium.

Voordelen
De prestaties van de koppels van de pilotbedrijven worden uiteraard op uniforme wijze gemeten en vastgelegd. Tegen het einde van 2017 verwachten we concrete resultaten te kunnen terugkoppelen. De voordelen van Split Feeding voor u als pluimveehouder zijn:

  • lagere voerkosten door betere benutting van nutriënten,
  • meer verkoopbare eieren door een verbeterde schaalkwaliteit
  • en een verbetering van de duurzaamheid door minder uitstoot van nutriënten en mineralen.