Zoeken
For the Future of Farming
Capri melkt beter!Vita Capri start beter!

Capri Voedingsaanpak

Op basis van het gedrag van voer in de geit en de behoefte aan voedingsstoffen van de geit, wordt een optimaal rantsoen samengesteld. De inschatting van het ruwvoer, de pensgezondheid en een optimale voerbenutting zijn de pijlers die Capri onderscheiden van andere voermethodes. Daarnaast maakt het Capri-rantsoenberekeningsprogramma de nieuwe voedingsaanpak eenvoudig en praktisch toepasbaar.

Hoe snel is uw graskuilHoe bespaart u voer?Hoe snel is uw maiskuil?
Wat hebben uw geiten echt nodigIs de pens gezond?Capri melkt beter