Zoeken
For the Future of Farming
Capri melkt beter!Vita Capri start beter!

04-02-2015

Geitenvoeders sluiten nu nog beter aan bij de behoefte van de melkgeit

1461

ForFarmers Hendrix heeft de zink- en seleniumhoeveelheden in de geitenvoeders aangepast. Vanaf heden zit er meer zink en minder selenium in de premix, zodat het voer nu nog beter aansluit bij de behoefte van de huidige hoogproductieve melkgeit. 

Tijdens de geitenstudiedagen in het najaar van 2014 hebben we het thema mineralen bij geiten op de agenda gehad; Dierenarts Peter Vermoesen van DAP Lintjeshof vertelde dat hij regelmatig een te hoog seleniumgehalte en een te laag zinkgehalte in de bloedwaarden van geiten tegenkomt. Dit kan tot problemen leiden. 

ForFarmers Hendrix hanteert al ruim vijftien jaar een specifieke premix voor de geitenvoeders. Deze is destijds afgestemd op de behoefte van de geit aan mineralen, sporenelementen en vitaminen (en dus niet afgeleid van de melkkoe). Er is rekening gehouden met de normen van COMV (CVB) en het is vergeleken met internationale normen, waarbij ForFarmers Hendrix ervoor koos niet in de minimale behoefte, maar in de optimale behoefte te voorzien.

De laatste jaren hebben onderzoeksinstanties weinig tot geen wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de werkelijke mineralenbehoefte van de huidige geitenpopulatie in Nederland, terwijl de genetische potentie van de dieren wel veranderd is. De geiten produceren nu veel meer en efficiënter. Bovendien is de ruwvoerkwaliteit de laatste jaren, mede door veredeling en een minder intensieve bemesting, veranderd. Dit vraagt om een aangepaste normering.  

Om beter aan te sluiten bij de werkelijke behoefte, heeft ForFarmers Hendrix afgelopen jaar veel onderzoek verricht naar mineralen bij geiten en onder andere bloedwaarden bij geiten gemonitord. Op basis van nieuwe inzichten, die we in onze eigen veldmetingen ook bevestigd zien, hebben we daarop de zink- en seleniumhoeveelheden in onze voeders aangepast. We sluiten nu nog beter aan bij de behoefte van de huidige hoogproductieve melkgeit. Immers gezonde geiten melken beter: Capri melkt beter!