Zoeken
For the Future of Farming
Capri melkt beter!Vita Capri start beter!

14-03-2017

Forse meeropbrengst met een goede grasmat

Wat win je als veehouder door de kwaliteit van het grasland te verbeteren? Aan de hand van concrete praktijkvoorbeelden is dat gemakkelijk te berekenen.

In Gelderland nemen bijvoorbeeld ruim 250 bedrijven deel aan Vruchtbare Kringloop Achterhoek (VKA). Dat is een meerjarig project waarin veehouders werken aan een optimale mineralenbenutting. Afgelopen seizoenen was er binnen dit project een verschil in grasopbrengst van 4 ton drogestof per hectare tussen de 25% laagst scorende en 25% hoogst scorende bedrijven. Vertaald naar een bedrijf met 50 hectare grasland, is dat een verschil van 200 ton drogestof op bedrijfsniveau; een hoeveelheid waarvan je meer dan 200.000 kg melk kunt produceren.

€ 432,- extra opbrengst per hectare
De impact van goed grasland op het bedrijfsresultaat is daarmee substantieel. Het verschil in voederwaarde tussen goed en slecht gras is al snel 100 VEM per kg drogestof. Stel de opbrengst is 8000 kg drogestof per hectare met een voederwaarde van 880 VEM per kg drogestof. Wanneer je een opbrengstverbetering van 2 ton drogestof per hectare realiseert in combinatie met een voederwaardeverbetering van 100 VEM per kg drogestof, dan levert dat per hectare € 432,- per jaar extra op (bij een KVEM prijs van 10,3 cent en KDVE-toeslag van 113,5 cent).

Wilt u meer weten over grasland verbeteren en verhogen van uw ruwvoeropbrengst? Neem contact op met uw regionale dealer of met één van onze ruwvoerspecialisten.

Informatie aanvragen robotmelken en weidegang