Zoeken
For the Future of Farming
Capri melkt beter!Vita Capri start beter!

27-08-2015

Agroscoop 2014: beste resultaten ooit

Afbeelding: grafiek
Uit de grafiek blijkt dat 39% van de deelnemers >1.200 kg FPCM per geit scoort en 88% van de deelnemers >1.000 kg FPCM per geit

Agroscoop deelnemers van ForFarmers hebben een uitstekend jaar achter de rug. Uiteraard speelde de super beste melkprijs daar een rol bij, maar er was meer. Ook technisch werd er zeer goed gepresteerd. De gemiddelde productie per geit was  met 1.185 kg melk 4,01% vet en 3,45% eiwit (88 kg vet en eiwit) uitstekend.

Bij een gestandaardiseerde melkprijs van €74,12 incl. BTW (€ 8,72 per kg vet en € 11,34 per kg eiwit) kwam de gemiddelde voerwinst van de melkgeiten uit op €614. De 20% toppers realiseerden zelfs € 729. Deze resultaten geven aan dat de geitenhouders steeds beter in staat zijn in te spelen op de omstandigheden. Dit in combinatie met de adviezen van de geitenspecialisten en het uitstekende producten assortiment werpt haar vruchten af. Innovatie in de geitenhouderij blijft belangrijk om de stijgende lijn voort te kunnen blijven zetten. Naast de introductie van de Univit Capri (mineralenmengsel voor geiten) hebben we vorig jaar ook onze transitie- en opfokvoeders nog verder verbeterd.

Onderstaand de uitstekende resultaten schematisch weergegeven:

Alle deelnemers

Melkprod. per geit

% Vet % Eiwit KG v+e Melkprijs gestand. Voerverbruik / 100 kg meetmelk Voerwinst/geit gestand.
Gem. 2014 1185 4.01 3.45 88 74.12 68.69 614
Gem. 2013 1130 4.05 3.47 85 62.85 70.35 440
2014 tov '13 55 -0,04 -0,02 3 11.27 -1,66 174
               
TOP 20% 1371 3.94 3.45 101 73.50 65.45 729

Zie verder bijgaande grafiek van de voerwinst versus de meetmelk productie in 2014.